CELLINK har beviljats ett patent för "Cellulose Nanofibrillar Bioink for 3D Bioprinting for Cell Culturing, Tissue Engineering and Regenerative Medicine Applications" från Europeiska patentverket

CELLINK har beviljats ett patent för sin unika cellulosabaserade biobläck-teknik som möjliggör bioprintning av flera celltyper för vävnadsteknik och regenerativ medicin. Patentskyddet gäller den europeiska marknaden, en av CELLINKs viktigaste marknader.

Det beviljade patentet från Europeiska patentverket påvisar nyhet, innovationshöjd och industriell tillämpbarhet. Denna teknik används i CELLINKs första universella biobläck, CELLINK® Bioink, som har expanderat till CELLINK Universal Bioink-serien (CELLINK® RGD, CELLINK® FIBRIN, CELLINK® SKIN, CELLINK® BONE och CELLINK® LAMININKs), utformad för att expandera möjligheterna med bioprintning av vävnader.

I juni 2020 erhöll bolaget motsvarande patentskydd på den amerikanska marknaden.

För forskning som involverar bioprintning av celler som fibroblaster, stamceller, näthinneceller, kondrocyter, osteoblaster, lungcancerceller och levercancerceller, erbjuder detta lättanvända och biokompatibla CELLINK-biobläck tillförlitlig och exakt kontroll under bioprintningsprocessen. Detta har bevisats av många forskare som arbetar med bioprintad hud, flercelliga, brosk, ben och/eller cancer vävnadsmodeller för läkemedelscreeningsapplikationer och forskning inom regenerativ medicin.

Vi är väldigt glada över att ha utvidgat omfattningen för beviljade patent av vår CELLINK Bioink-serie till att omfatta den Europeiska unionen, som är en viktig marknad för oss. Vårt engagemang för att skapa framtidens medicin ökar för var dag i takt med att vi ser de resultat som våra innovativa samarbetspartners skapar genom att använda vår CELLINKs biobläck-serie! Våra samarbetspartners förflyttar ständigt gränserna inom life science genom att möjliggöra mer förutsägbara metoder för utveckling av läkemedel, sjukdomsmodellering och avancerad vävnadsteknologi. Vi har idag kunder i mer än 2 000 laboratorier i fler än 65 länder och vi är stolta över hur långt vi har kommit tillsammans med våra samarbetspartners. Vi växer fort inom många områden och i synnerhet rör vi oss närmare patienterna. Vi är övertygade om att detta patent kommer att hjälpa oss att fortsätta uppnå våra mål.”, säger Dr Héctor Martínez, CTO CELLINK  

Det beviljade patentet förstärker företagets skydd för intellektuella egenskaper och kompletterar en bred portfölj av bioprintningslösningar som utvecklats av CELLINK.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, Vd    
Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00
Telefon (US): +1 (650) 515 5566
E-mail: eg@cellink.com  
Gusten Danielsson, Ekonomi- och Finansdirektör                             
Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04    
Telefon (US): +1 (857) 332 2138

E-mail: gd@cellink.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 juni 2021, kl. 08:00 (CEST).

Om CELLINK
Det världsledande biokonvergensföretaget CELLINK, grundades 2016 och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. CELLINKs produkter används i fler än 2 000 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 1 700 publikationer. CELLINK skapar framtidens sjukvård. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm, CLNK B. www.cellink.com

Taggar: