CELLINK har beviljats sitt första patent för ett robot-baserat system för individanpassade och automatiserade estetiska medicinska ingrepp

CELLINK har beviljats ett patent för en unik uppsättning robot-baserat system för transkutan leverans av ämnen, såsom kosmetiska kirurgiska fillers, för patienter. Detta är CELLINKs första beviljade patent inom individanpassade och automatiserade estetiska medicinska ingrepp som kombinerar styrkorna med 3D bioprinting, biomaterial, robotik, automatisering och artificiell intelligens för att optimalt administrera ämnen, såsom hudfillers, i subkutana områden för att förbättra estetiska resultat hos patienter. Detta är ett teknologiskt exempel på styrkan med biokonvergens. Patentskyddet gäller den svenska marknaden. Företaget avser även utöka patentskyddet i USA och på andra viktiga marknader.

Patentskyddet (SE 543714) från Patent- och Registreringsverket visar på nyhet, innovationshöjd och industriell tillämpbarhet. Estetisk plastikkirurgi är ett område där CELLINK ser banbrytande möjligheter och potential genom att individanpassa, digitalisera och automatisera processerna. Den patenterade uppfinningen täcker användningen av 3D-ansiktsscanning via digital input för att jämföra det med personens önskade kroppsliga drag. Baserat på resultaten från den AI-drivna algoritmen bestäms en optimal substansdispenseringsplan som kan utföras autonomt och precist av en robotarm i önskade ansiktsregioner med en jämn fördelning av hudfillers (dermal fillers) i rätt mängd. Det individanpassade och automatiserade tillvägagångssättet kan ge en snabbare och mer exakt dosering än vad en mänsklig motsvarighet åstadkommer, minskar behandlingstiderna och sannolikheten för komplikationer förknippade med dispenseringen av substansen samtidigt som man uppnår överlägsna resultat jämfört med den mänskliga motsvarigheten.

“Denna uppfinning visar våra innovativa forsknings- och utvecklingsförmågor och vår passion för att förbättra patientens resultat, vare sig det gäller kosmetisk eller rekonstruktiv kirurgi. Detta beviljade patent kan potentiellt erbjuda kommersiella möjligheter för CELLINK-koncernen. Vi förutser att detta robotsystem möjliggör banbrytande möjligheter att leverera individanpassade estetiska resultat och något som vi kommer fortsätta att utforska ”, säger Dr. Héctor Martínez, CTO CELLINK.

Det beviljade patentet stärker företagets skydd för immateriella rättigheter och kompletterar en hel portfölj av lösningar som utvecklas på CELLINK.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, Vd    
Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00
Telefon (US): +1 (650) 515 5566
E-mail: eg@cellink.com  
Gusten Danielsson, Ekonomi- och Finansdirektör                             
Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04    
Telefon (US): +1 (857) 332 2138

E-mail: gd@cellink.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juni 2021, kl. 08:45 (CEST).

Om CELLINK
Det världsledande biokonvergensföretaget CELLINK, grundades 2016 och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. CELLINKs produkter används i fler än 2 000 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 1 700 publikationer. CELLINK skapar framtidens sjukvård. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm, CLNK B. www.cellink.com