CELLINK lanserar S.NEST, en high-throughput mikrobioreaktor med realtidsövervakning för att säkerställa maximal celltillväxt och strömlinjeformade arbetsflöden

CYTENA Bioprocess Solutions, ett CELLINK-företag, har lanserat S.NEST ™, en toppmodern mikrobioreaktor som maximerar celltillväxt och samtidigt övervakar och analyserar cellförhållanden från början till slut. CYTENA Bioprocess Solutions, välkända för att kombinera innovativa tekniker med den bästa programvaruutvecklingen, har utvecklat sin nya mikrobioreaktor för att revolutionera området cellinjeutveckling (CLD).

Mikrobioreaktorer har bidragit till en rad forskningsgenombrott i CLD för en rad nedströmsapplikationer, men med tillägg av realtidsövervakning ligger S.NEST i framkant för dessa framsteg. Dessutom har den en imponerande sammanslagning av förbättrade funktioner, inklusive patenterad teknik för fram- och återgående blandning, inkubationskammare med individuella miljökontroller, en kameramodul för realtids-pH och upplöst syreövervakning, kraftfull analysprogramvara för att bearbeta data, kompatibilitet med 96- och 48-hålsplattor samt fyra kamrar för odling av så många som 384 brunnar samtidigt.

CLD-forskare som vill effektivisera arbetsflöden för skala upp och expandera, som tidigare krävde veckor att slutföra, kan dra stor fördel av S.NESTs unika suspensionskultur som får näring av en kontinuerlig syretillförsel. Som en del av CYTENAs omfattande portfölj av instrument för encellsforskning kommer S.NEST att göra effektiva cellodlingsresultat tillgängliga för laboratorier runt om i världen.

"S.NEST revolutionerar cellodlingsarbetsflöden med sin unika teknik för att öka effektiviteten och produktiviteten för biologisk produktion, läkemedelsscreening och funktionell genomik", säger Charles Tsai, PhD, VD för CYTENA Bioprocess Solutions.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, Vd    
Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00
Telefon (US): +1 (650) 515 5566
E-mail: eg@cellink.com  
Gusten Danielsson, CFO                            
Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04    
Telefon (US): +1 (857) 332 2138

E-mail: gd@cellink.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2021, kl. 08:00 (CEST).

Om CELLINK
Det världsledande biokonvergensföretaget CELLINK, grundades 2016 och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. CELLINKs produkter används i fler än 2 000 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 1 700 publikationer. CELLINK skapar framtidens sjukvård. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm, CLNK B. www.cellink.com

Från CELLINK till BICO
CELLINK har påbörjat processen att byta namn från CELLINK till BICO för att bättre spegla bolagets strategi, agenda för biokonvergens och marknadsposition. Läs mer om processen kring namnbytet i pressmeddelandet som skickades ut den 7 juli 2021, www.cellink.com/investerare/pressreleaser/

Taggar: