CELLINKs hudmodell EpiDerm ™ har blivit godkänd av OECD som en fristående in-vitro testmetod för fototoxicitet

MatTek Life Sciences, ett dotterbolag till CELLINK, offentliggjorde idag godkännandet av EpiDerm™ fototoxicitetstest som en del av Testriktlinje Nr. 498 In vitro Fototoxicitet: Rekonstruerad Mänsklig Epidermis Fototoxicitets-testmetod av OECD. Detta är det fjärde OECD-godkännandet för testvalidering av MatTeks in-vitro vävnadsmodellering utöver de redan validerade metoderna  Hudirritation (OECD TG 439), Hudkorresion (OECD TG 431) och Ögonirritation (OECD TG 492).

Testriktlinje 498 är en fristående metod för utvärdering av den fototoxiska potentialen hos en testkemikalie efter utvärtes applicering på rekonstruerad mänsklig epidermis (RhE) med eller utan simulerat solljus. Fototoxicitetspotentialen utvärderas utifrån den relativa minskningen av cellernas livskraft när de utsätts för testkemikalien jämfört med frånvaron av simulerat solljus. Kemikalier som identifieras som positiva i detta test har visat sig vara fototoxiska vid kliniska utvärderingar efter utvärtes applicering på huden.

Projektet omfattade testning av över 60 ämnen på MatTek’s mänskliga epidermala hudvävnadsmodell EpiDerm som för närvarande är den enda vävnadsmodellen som godkänts enligt testriktlinjen. EpiDerm, som först producerades 1993, har använts för att testa den fototoxiska potentialen för utvärtes applicerade läkemedel och hudvårdsprodukter sedan 1997. Protokollet för fototoxicitet utvecklades först av Dr. Manfred Liebsch från ZEBET och förfinades av Dr. Helena Kandarova som även var frontfigur för OECD:s arbete för acceptans.

Detta är ett stort framsteg i förhållande till godkända riktlinjer, såsom 3T3-analysen som använder en fibroblastcellinje från möss och som är mycket överprediktiv, vilket felaktigt diskvalificerar aktiva ämneskandidater för produkter för personlig vård”, säger Alex Armento, VD för MatTek. ”Detta ligger i linje med våra mål att minska och så småningom ersätta djurtester genom att utveckla teknologier och metoder som är mer relevanta för människor och som ger en mer exakt förutsägelse av mänskliga kliniska resultat. Detta nya regulatoriska godkännande är ytterligare bevis på att in-vitro vävnadsmodeller är en mer förutsägbar metod.”

MatTek tillverkar EpiDerm tillsammans med ett växande utbud av ytterligare laboratorieodlade mänskliga vävnader för leverans till laboratorier och forskare runt om i världen samt för interna teststudier för kunder inom branschen, vilket gör den till den mest diversifierade och mest tillgängliga teknologin i sitt slag.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, Vd    
Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00
Telefon (US): +1 (650) 515 5566
E-mail: eg@cellink.com  

Gusten Danielsson, Ekonomi- och Finansdirektör                            
Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04    
Telefon (US): +1 (857) 332 2138

E-mail: gd@cellink.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 juni 2021, kl. 15:00 (CEST).

Om CELLINK
Det världsledande biokonvergensföretaget CELLINK, grundades 2016 och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. CELLINKs produkter används i fler än 2 000 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 1 700 publikationer. CELLINK skapar framtidens sjukvård. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm, CLNK B. www.cellink.com   

Om MatTek
MatTek grundades 1985 och började producera mänskliga vävnadsmodeller som pålitliga ersättningar för djurtestning. MatTeks hud-, ögon-, oral-, andnings- och tarmvävnadsmodeller används för att bedöma säkerhet och effekt inom läkemedels-, kosmetik-, personvårds- och hushållsproduktsindustrin. Dessa avancerade vävnadsmodeller ger företag möjlighet att uppnå sina mål när det gäller att inte testa på djur samtidigt som de sänker kostnader för testning och tillhandahåller resultat som är relevanta för människor. Företaget har expanderat sitt utbud till att inkludera cultureware, primära mänskliga celler och medium, 3Diy-kits och teststudier för att stödja uppdraget med att utveckla innovativ in vitro-vetenskap genom produktion av synergistiska life science-produkter och -tjänster. www.mattek.com


 

Taggar: