Visikol inleder samarbete med MatTek för att nyttja deras avancerade cellodlingsmodeller i sitt utbud av tjänster inom läkemedelsutveckling

Under de senaste två månaderna har både MatTek och Visikol förvärvats av CELLINK, världens ledande bolag inom biokonvergens. CELLINK fokuserar på att sammanföra de teknologier, produkter, tjänster och kompetenser som krävs för att skapa framtidens medicin. Tillsammans har MatTek och Visikol gedigen erfarenhet av att erbjuda forskare in vitro-modeller och tjänster i världsklass för att utvärdera säkerhet, effekt och metabolism av läkemedel och produkter för personlig vård. Idag offentliggör de två bolagen att Visikol kommer att utnyttja MatTeks portfölj av avancerade cellodlingsmodeller för sina tjänster inom läkemedelsutveckling.

Under de senaste tre åren har Visikol byggt upp en robust portfölj med levercells-odlingsanalyser (DILI, NASH, NAFLD) samt flertalet cancermodeller som har gjort det möjligt för företaget att förse sina kunder med in vitro-lösningar inom en mängd olika forskningsområden. Genom att tillhandahålla dessa lösningar till sina kunder arbetar Visikol ständigt för att balansera produktionshastighet, kostnad och den nivå som krävs avseende in vivo-relevans så att varje analys uppfyller kundens specifika forskningskrav.

I arbetet med att tillgodose sina kunders behov har Visikol identifierat ett gap mellan modeller och analyser inom epitelrummet (det vill säga modeller som efterliknar vävnader vid kroppens yta) där Visikol inte tidigare kunnat tillgodose detta behov hos kunder som vill arbeta med forskningsområden inriktat på dessa vävnader. Samtidigt har MatTek blivit branschledande inom epitelmodeller och tillhandahåller vävnadsmodeller, primära celler, media och laboratorieutrustning samt toxikologitjänster till forskare runt om i världen.

Framöver kommer Visikol att utnyttja MatTeks omfattande portfölj av avancerade cellodlingsmodeller av bland annat luftvägar, hud, hornhinna och tarm. Dessa mänskligt härledda modeller ger en mycket relevant och prisvärd lösning för att utvärdera läkemedelstoxicitet och farmakokinetik samt modellering av ett brett spektrum av sjukdomar. Dessa modeller kommer även utgöra ett komplement till Visikols in vitro-kontraktsforskningstjänster som inkluderar heltäckande forskningsplan och utförande med analyser som inkluderar immunfluorescensavbildning, qPCR, ELISA, HPLC och LCMS.

Vi var mycket glada över att bli en del av CELLINK och såg direkt synergier med MatTek givet deras expertis när det gäller att tillhandahålla epitelmodeller och våra styrkor när det gäller att utföra tjänster inom läkemedelsutveckling men med avsaknad av en portfölj med validerade och kommersiellt tillgängliga epitelmodeller att använda i våra tjänster”, berättade Visikols Vd Michael Johnson, PhD. Dessa nya analystjänster kommer att finnas tillgängliga direkt för Visikols kunder som inte bara får tillgång till MatTek-modellerna utan även 30 år av samlad expertis som MatTek har inom detta område.

"Som systerföretag inom CELLINK har vi möjlighet att stötta våra respektive kunder samt samarbeta för att nyttja synergier avseende våra teknologier och erbjudanden”, säger Kevin Causey, MatTeks chef för affärsutveckling. “Vi ser det alltid som positivt att bidra med vår expertis för att stötta uppdrag för att utveckla och utöka användningen av in vitro-metoder och vi ser fram emot att samarbeta med Visikol för att komplettera deras testutbud.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, Vd    
Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00
Telefon (US): +1 (650) 515 5566
E-mail: eg@cellink.com  
Gusten Danielsson, Ekonomi- och Finansdirektör                             
Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04    
Telefon (US): +1 (857) 332 2138

E-mail: gd@cellink.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 juli 2021, kl. 15:00 (CEST).

Om CELLINK
Det världsledande biokonvergensföretaget CELLINK, grundades 2016 och tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för att skapa, förstå och behärska biologi. Med fokus på applikationsområdena bioprintning, multiomics, cellinjeutveckling och diagnostik utvecklar och marknadsför företaget innovativ teknik som gör det möjligt för forskare inom biovetenskap att odla celler i 3D-miljöer, genomföra high-throughput läkemedelsscreening och skriva ut mänskliga vävnader och organ för medicinsk, läkemedels- och kosmetisk industri. CELLINKs produkter används i fler än 2 000 laboratorier inklusive världens topp 20 ledande läkemedelsföretag, i fler än 65 länder och har citerats i fler än 1 700 publikationer. CELLINK skapar framtidens sjukvård. CELLINK är noterat på Nasdaq Stockholm, CLNK B. www.cellink.com

Om Visikol
Visikol är ett kontraktsforskningsföretag som fokuserar på att påskynda upptäckten och utvecklingen av läkemedel genom användning av deras bildbehandling, digitala patologi och tjänster för avancerad cellodlingsanalys. Företaget tillhandahåller genomgående prekliniska tjänster som inkluderar både 2D- och 3D-in vitro-modellering och analyser, 3D-vävnadsavbildning, multiplex-avbildning, hög innehållsanalys, digital patologi och anpassade tjänster inom läkemedelsutveckling. Visikols expertis är att omvandla vävnader och celler till stora bildbaserade datamängder som kan användas för att identifiera insikter så att läkemedels- och bioteknikföretag kan fatta mer kvantitativa och välinformerade beslut under läkemedelsutvecklingsprocessen. Dessutom tillverkar och säljer Visikol en rad vävnadsrensningsreagenser och 3D-immunmärkningskit. Dessa produkter möjliggör för forskare att enkelt och snabbt avbilda hela vävnader och 3D-cellodlingsmetoder i 3D istället för traditionell 2D-sektionering. För mer information om Visikol eller dess tjänster, vänligen besök http://www.visikol.com.

Om MatTek
MatTek grundades 1985 och började producera mänskliga vävnadsmodeller som pålitliga ersättningar för djurtestning. MatTeks hud-, ögon-, oral-, andnings- och tarmvävnadsmodeller används för att bedöma säkerhet och effekt inom läkemedels-, kosmetik-, personvårds- och hushållsproduktsindustrin. Dessa avancerade vävnadsmodeller ger företag möjlighet att uppnå sina mål när det gäller att inte testa på djur samtidigt som de sänker kostnader för testning och tillhandahåller resultat som är relevanta för människor. Företaget har expanderat sitt utbud till att inkludera primära mänskliga celler, media och 3Diy kits  och tjänster för att stödja uppdraget med att utveckla innovativ in vitro-vetenskap genom produktion av synergistiska life science-produkter och -tjänster. http://www.mattek.com

Taggar: