2009 års rapportdatum och tidpunkt för årsstämman

Billeruds ekonomiska rapportering år 2009 sker enligt följande:

Bokslutskommuniké för 2008 11 februari
Delårsrapport januari-mars 28 april
Delårsrapport januari-juni 23 juli
Delårsrapport januari- september 28 oktober

Årsstämman hålls den 6 maj.


Stockholm den 11 juni 2008
Billerud AB (publ)


Per Lindberg
VD och koncernchef


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Lindberg, VD och koncernchef, 08 553 335 00
Bertil Carlsén, Ekonomi- och Finansdirektör, 08 553 335 07 eller 0730 211 092

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar