2014 års rapportdatum och tidpunkt för årsstämman

BillerudKorsnäs ekonomiska rapportering under 2014 sker enligt följande:

Bokslutskommuniké för 2013                                             18 februari 2014

Delårsrapport januari-mars 2014                                        24 april 2014

Delårsrapport januari-juni 2014                                          21 juli 2014

Delårsrapport januari-september 2014                               28 oktober 2014

Årsstämma hålls den 6 maj 2014.

För mer information, vänligen kontakta:

Sophie Arnius, Investor Relations & Financial Media Director, 08-553 335 24, 070-590 80 72

Informationen är sådan som BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande kl. 08.00 den 20 juni 2013.

BillerudKorsnäs – Förpackningstillverkare och varumärkesägare erbjuds mervärde i form av varumärkesförstärkande, produktivitetshöjande och miljöbefrämjande förpackningslösningar. BillerudKorsnäs har en världsledande marknadsposition inom nyfiberbaserade förpackningsmaterial. Bolaget omsätter ca SEK 20 miljarder och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar