Beslutade investeringsprojekt

Beslutade investeringsprojekt Styrelsen för Billerud AB har beslutat investera MSEK 316 i två större projekt i Gruvön och Skärblacka. Investeringen i Gruvön uppgår till MSEK 247 och omfattar en ny biologisk externreningsanläggning. Den nya anläggningen förbättrar miljösituationen och uppfyller miljökraven enligt Gruvöns nu gällande verksamhetstillstånd. Investeringen är också en anpassning till nuvarande produktionsinriktning och kapacitet och ger en framtida flexibilitet för eventuellt kapacitetshöjande investeringar. Anläggningen tas i drift under första halvåret 2006. Projektet fanns också beskrivet i Billeruds noteringsprospekt hösten 2001. Investeringen i Skärblacka uppgår till MSEK 69 och innebär en utökad kapacitet med 13 000 årston för säck- och kraftpapper på PM 9. Investeringen motiveras såväl av kapacitetsskäl som av Billeruds önskan att fortsätta utvecklingen av allt mer högkvalitativa säck- och kraftpapper. Investeringen uppfyller väl Billeruds avkastningskrav. Den ökade kapaciteten tas i drift i slutet av 2004. Stockholm den 21 oktober 2003 Billerud AB (publ) Bert Östlund VD och koncernchef För ytterligare information, vänligen kontakta: Bert Östlund, VD och koncernchef, 08 553 335 00 eller 070 518 2757 Nils Lindholm, Ekonomi- och finansdirektör, 08 553 335 07 eller 070 217 5225 Ytterligare information om Billerud finns på bolagets hemsida www.billerud.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT00630/wkr0002.pdf

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar