Billerud avtalar om köp av Henry Cooke Ltd

Billerud avtalar om köp av Henry Cooke Ltd Billerud har träffat avtal om att köpa det engelska förpackningspappersföretaget Henry Cooke Ltd. Avtalet är villkorat av godkännande av den engelska konkurrensmyndigheten OFT. Köpeskillingen för sysselsatt kapital i bolaget uppgår till cirka MSEK 200. Henry Cooke Ltd är ett brittiskt dotterbolag till det börsnoterade sydafrikanska företaget Barloworld. Företaget producerar förpackningspapper inriktat på papper för medicinska och flexibla förpackningar, vilket är två av Billeruds prioriterade segment. Företagets tillverkningsanläggning är belägen cirka 100 km norr om Manchester och omfattar två MG-maskiner med en kapacitet på cirka 45 000 årston. Företaget har cirka 180 anställda och omsätter cirka MSEK 400. Försäljningen sker globalt men med tyngdpunkt i Europa. Stockholm den 19 december 2003 Billerud AB (publ) Bert Östlund VD och koncernchef För ytterligare information, vänligen kontakta: Nils Lindholm, Ekonomi- och finansdirektör, 08 553 335 07 eller 070 217 5225 Ytterligare information om Billerud finns på bolagets hemsida www.billerud.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00650/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00650/wkr0002.pdf

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar