BillerudKorsnäs års- och hållbarhetsredovisning 2019

BillerudKorsnäs publicerar idag års- och hållbarhetsredovisningen för 2019. Den finns tillgänglig på företagets hemsida och är bifogad till detta pressmeddelande. 

Års- och hållbarhetsredovisningen för 2019 är tillgänglig på www.billerudkorsnas.se/investerare. På hemsidan finns även en digital kortversion av redovisningen.

Den tryckta års- och hållbarhetsredovisningen kommer inom kort att distribueras till de aktieägare och andra intressenter som så har önskat. Den kan även beställas via ir@billerudkorsnas.com.


För mer information, vänligen kontakta:
Lena Schattauer, Head of Investor Relations, +46 8 553 335 10
Andreas Drugge, Sustainability Manager, +46 8 553 336 43


Denna information är sådan information som BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2020 kl 10:30 CET.