BillerudKorsnäs CFO lämnar sin tjänst under hösten 2018

BillerudKorsnäs CFO Susanne Lithander har idag meddelat att hon har beslutat att lämna bolaget på egen begäran.

Susanne Lithander kommer att kvarstå i sin nuvarande roll under sin uppsägningstid. BillerudKorsnäs kommer omgående att initiera rekryteringsprocessen efter en ny CFO.

Susanne Lithander har under många år varit en nyckelperson och framgångsrikt bidragit till utvecklingen av BillerudKorsnäs. Även om Susanne kommer att jobba kvar ett antal månader vill vi redan nu rikta ett stort tack och lycka till därefter, säger Petra Einarsson, VD och koncernchef BillerudKorsnäs.

Det har varit många spännande år med BillerudKorsnäs, och det har inte varit ett lätt beslut att lämna bolaget och mina kollegor. Men jag har jobbat i BillerudKorsnäs i sju år och känner att det nu är dags att gå vidare till nya utmaningar, säger Susanne Lithander.

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2018 kl. 13:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Dyrendahl, Kommunikationschef, BillerudKorsnäs AB (publ), 0703-65 73 27

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se