BillerudKorsnäs genomför förändring av koncernledningen och vice VD Christer Simrén lämnar bolaget

Report this content

BillerudKorsnäs meddelar idag att man beslutat att genomföra en förändring i koncernledningen vilket får till följd att rollen som vice VD försvinner och Christer Simrén kommer därmed att lämna bolaget.

Mot bakgrund av att bolaget är i en fas där tydliga och korta beslutskedjor är avgörande för att bolaget ska leverera på uppsatta mål fattas detta beslut.

"Christer Simrén har gjort mycket betydelsefulla insatser som vice VD för BillerudKorsnäs alltsedan samgåendet mellan Billerud och Korsnäs 2012 och han har haft stor del i att lägga grunden för de viktiga framtidssatsningar som vi just nu genomför. Vi vill tacka Christer för hans värdefulla insatser och önskar honom lycka till framöver”, säger Petra Einarsson, VD och koncernchef BillerudKorsnäs.

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. BillerudKorsnäs AB är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2018  kl. 10:45 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Essén, Kommunikations- och hållbarhetsdirektör, BillerudKorsnäs AB (publ), 0730-573801

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se