BillerudKorsnäs ser en fortsatt stark marknadsutveckling för produkterna från den nya kartongmaskinen, men förväntar högre investeringskostnader

Uppdaterade beräkningar visar att de uppskattade investeringskostnaderna för BillerudKorsnäs nya kartongmaskin i Gruvön kan komma att öka med cirka 20 procent jämfört med tidigare aviserad investeringskostnad om totalt 5,7 miljarder SEK.

Fördyringen beror huvudsakligen på högre kostnader för byggentreprenaden. Produktionen på den nya maskinen beräknas alltjämt kunna starta under första kvartalet 2019.

”Kostnadsökningen är naturligtvis inte bra, och vi har under hela projektets gång arbetat mycket hårt med att hålla budget för projektet. Dessvärre har vi haft en besvärlig utveckling på byggentreprenad-sidan som nu leder till en fördyring. Vi ser alltjämt en stark utveckling på marknaden för vätskekartong och annan förpackningskartong som kommer att tillverkas på maskinen. Vi är övertygade om att vi med denna investering kommer att vara perfekt positionerade för att tillfredsställa den globala efterfrågan på denna marknad”, säger Christer Simrén, BillerudKorsnäs vice VD och operativ direktör.

För mer information, vänligen kontakta:

Susanne Lithander, CFO, 08 553 335 00

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. BillerudKorsnäs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2017 kl.12:30 CET. 

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar