Courtagefria försäljningen av Billerudaktier slutförd

Nästan 21.000 direktregisterade aktieägare svarade på erbjudandet. Minskningen av direktregistrerade aktieägare är till gagn för samtliga ägare i Billerud genom de kostnadsbesparingar detta medför.

Utöver det stora antalet direktregistrerade ägare som deltagit i programmet tillkommer att även cirka 20.000 förvaltarregistrerade aktieägare hörsammat erbjudandet. Totalt sett har antalet aktieägare därmed minskat med cirka 40.000.

Billerud AB erbjöd sina aktieägare med innehav av 99 aktier eller färre, möjlighet att utan att betala courtage sälja sina aktier. Billerud har av historiska skäl många ägare med endast få aktier. Erbjudandet genomfördes under perioden 12 maj - 2 juni 2008.

Billerud AB (publ)


Per Lindberg, VD och koncernchefFör ytterligare information, kontakta:

Per Lindberg, VD och koncernchef Billerud AB, telefon 08-553 335 00,
alternativt Bertil Carlsén, CFO Billerud AB, telefon 08-553 335 00

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar