Delårsrapport Januari-juni 2003

Delårsrapport Januari-juni 2003 Kvartal Januari-Juni 2003 2003 2002 II I II 2003 2002 Nettoomsättning, MSEK 1 731 1 844 1 772 3 575 3 528 Rörelseresultat, MSEK 284 297 251 581 519 Rörelsemarginal, % 16 16 14 16 15 Resultat efter finansiella 266 276 228 542 475 poster, MSEK Vinst per aktie, SEK 3,30 3,45 2,64 6,75 5,46 ·Gradvis försämrad efterfrågesituation under andra kvartalet. ·Rörelseresultatet under perioden januari-juni blev MSEK 581, en ökning med 12 % jämfört med föregående år. Ökningen förklaras främst av högre priser. ·Jämfört med första kvartalet minskade resultatet under andra kvartalet med 4 % till MSEK 284. Minskningen förklaras främst av lägre leveransvolymer. ·Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 542 och avkastningen på sysselsatt kapital under den senaste 12-månadersperioden uppgick till 27 %. Exkluderat effekter av valutaflödessäkringarna var avkastningen 17 %. ·Det operativa kassaflödet uppgick till MSEK 311. ·Leveranserna uppgick till 639 000 ton, en minskning med 4 % jämfört med föregående år. Underhållsstopp har genomförts i Skärblacka och Karlsborg enligt plan. ·Styrelsen har beslutat om fortsatta återköp av aktier. ·Baserat på nuvarande marknadsläge är Billeruds bedömning att rörelseresultatet för helåret 2003 kommer att ligga i storleksordningen 10-15 % under 2002 års nivå. Bokslutet presenteras av Billeruds VD Bert Östlund på en presskonferens idag kl 15.00. Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm. Stockholm den 17 juli 2003 Billerud AB (publ) Styrelsen Denna delårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Bokslutsrapporter Delårsrapport för januari - september 2003 21 oktober 2003 Bokslutskommuniké januari - december 2003 27 januari 2004 Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 5 maj 2004. Billerud AB (publ) Box 703, 169 27 Solna Org. nr. 556025-5001 Tel 08-553 335 00 Fax 08-553 335 80 E-post: info@billerud.com Hemsida på Internet: http://www.billerud.com Eventuella frågor med anledning av denna rapport besvaras av Bert Östlund, VD och koncernchef, 08 553 335 00 eller 070 518 2757 och Nils Lindholm, Ekonomi- och finansdirektör, 08 553 335 00 eller 070 217 5225 E-post: info@billerud.com Billerud tillverkar och marknadsför förpackningspapper i form av kraftpapper och wellråvara samt pappersmassa för avsalu. Produktionen sker vid koncernens integrerade massa- och pappersbruk i Gruvön, Karlsborg och Skärblacka. Billerud har en världsledande position inom flera väl definierade produktsegment. Kunderna finns framförallt i Europa men också i övriga världen. Billerud har en årlig försäljning på cirka 7 miljarder kronor och ca 2 400 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/17/20030717BIT00320/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/17/20030717BIT00320/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar