Delårsrapport Januari-mars 2003

Delårsrapport Januari-mars 2003 Kvartal Helår 2003 2002 2002 I IV I 2002 Nettoomsättning, MSEK 1 844 1 735 1 756 7 067 Rörelseresultat, MSEK 297 341 268 1 214 Rörelsemarginal, % 16 20 15 17 Resultat efter finansiella poster, MSEK 276 312 247 1 116 Vinst per aktie, SEK 3,45 3,85 2,82 13,25 ·Stabil efterfrågan för Billeruds produkter under det första kvartalet. ·Rörelseresultatet blev MSEK 297, en ökning med 11 % jämfört med samma period 2002, främst beroende på högre priser. ·Jämfört med fjärde kvartalet 2002 minskade rörelseresultatet med 13 %. Minskningen förklaras främst av något lägre genomsnittspriser för wellråvaror och avsalumassa, högre energikostnader samt lägre valutakurser. ·Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 276 och avkastningen på sysselsatt kapital under den senaste 12-månadersperioden till 26 %. Exkluderat effekter av valutaflödessäkringarna var avkastningen 17 %. ·Det operativa kassflödet uppgick till MSEK 95. Justerat för stora investeringar och skattebetalningar under kvartalet uppgick kassaflödet till MSEK 240. ·Leveranserna uppgick till 334 000 ton, en ökning med 10 % jämfört med fjärde kvartalet 2002. Underhållsstopp genomfördes i Skärblacka enligt plan. ·Baserat på att nuvarande konjunkturläge består ligger Billeruds bedömning fast, d v s att resultatet 2003 kommer att ligga på 2002 års nivå. Bokslutet presenteras av Billeruds VD Bert Östlund på en presskonferens idag kl 15.00. Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm. Stockholm den 22 april 2003 Billerud AB (publ) Styrelsen Denna delårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Bokslutsrapporter Delårsrapport för januari - 17 juli juni 2003 Delårsrapport för januari - 21 oktober september 2003 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT00530/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT00530/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar