Delårsrapport Januari-september 2002

Delårsrapport Januari-september 2002 ·Fortsatt god efterfrågan på marknaden. Prishöjningar på Billeruds förpackningspapper genomfördes under tredje kvartalet, med full resultateffekt från fjärde kvartalet. ·Rörelseresultatet under tredje kvartalet uppgick till MSEK 354, en ökning med 41 % jämfört med föregående kvartal. För perioden januari tlll september blev rörelseresultatet MSEK 873, 16 % lägre än föregående år. ·Fjärde kvartalets resultat väntas bli i nivå med tredje kvartalet. Volymerna minskar till följd av det omfattande stoppet i Gruvön. ·Produktionseffektivitet och leveransförmåga var fortsatt god. Under tredje kvartalet genomfördes underhållsstopp i Karlsborg. Leveranserna under årets första nio månader uppgick till 987 kton, en ökning med 10 % jämfört med föregående år. ·Valutasäkringar påverkade niomånadersresultatet positivt med MSEK 185, varav MSEK 95 under tredje kvartalet. ·Avkastningen på sysselsatt kapital under den senaste 12- månadersperioden uppgick till 24 %. ·Billerud har återköpt 4,83 miljoner aktier för totalt MSEK 441, motsvarande totalt tillgängligt utrymme. ·Genom det goda kassaflödet har skuldsättningsgraden, efter aktieutdelning och återköp av aktier på totalt MSEK 661, hållits oförändrad under niomånadersperioden. Billeruds VD Bert Östlund presenterar idag bokslutet på Operaterrassen kl 15.00 För anmälan, skicka ett e-mail till hearings@financialhearings.com För deltagande per telefon i bokslutspresentationen kl 15.00, ring +44 20 8241 0004 Telefonkonferens (på engelska) kl 18.00, ring +44 20 8240 8246 kl 17.55 Se även den filmade företagspresentationen på www.billerud.com från kl 21.00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00670/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00670/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar