Delårsrapport Januari-September 2003

Delårsrapport Januari-september 2003 Januari- Kvartal september 2003 2003 2002 III II III 2003 2002 Nettoomsättning, MSEK 1 728 1 731 1 804 5 303 5 332 Rörelseresultat, MSEK 282 284 354 863 873 Rörelsemarginal, % 16 16 20 16 16 Resultat efter finansiella 262 266 329 804 804 poster, MSEK Nettoresultat, MSEK 186 190 235 577 576 Vinst per aktie, SEK 3,28 3,30 4,02 10,03 9,42 ·Fortsatt svag efterfrågan på marknaden. ·Rörelseresultatet under perioden januari till september blev MSEK 863, en minskning med 1 % jämfört med föregående år. Minskningen förklaras främst av något lägre leveransvolymer. ·Jämfört med andra kvartalet minskade rörelseresultatet under tredje kvartalet med 1 % till MSEK 282. Minskningen förklaras främst av lägre genomsnittspriser. ·Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 804, samma nivå som 2002. Avkastningen på sysselsatt kapital under den senaste 12- månadersperioden uppgick till 26 %. Exkluderat effekter av valutaflödessäkringarna var avkastningen 15 %. ·Det operativa kassaflödet under perioden uppgick till MSEK 666, varav MSEK 355 realiserades under tredje kvartalet. ·Leveranserna uppgick till 961 000 ton, en minskning med 3 % jämfört med föregående år. Årets underhållsstopp har nu genomförts i samtliga Billeruds bruk. ·Beslut har tagits att investera MSEK 316 i två större projekt i Gruvön och Skärblacka. ·Baserat på nuvarande marknadsläge är Billeruds bedömning att rörelseresultatet för helåret 2003 kommer att ligga omkring 10 % under 2002 års nivå. I delårsrapporten för andra kvartalet 2003 var motsvarande bedömning 10-15 % under 2002 års nivå. Eventuella frågor med anledning av denna rapport besvaras av Bert Östlund, VD och koncernchef, 08 553 335 00 eller 070 518 2757 och Nils Lindholm, Ekonomi- och finansdirektör, 08 553 335 00 eller 070 217 5225 E-post: info@billerud.com Bokslutet presenteras av Billeruds VD Bert Östlund på en presskonferens idag kl 15.00. Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm. Se även presskonferensen live på www.billerud.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT00570/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT00570/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar