DELÅRSRAPPORT januari–september 2016

(Tabell återfinns i bifogad pdf)

RESULTAT

 • Nettoomsättningen är lägre än samma period föregående år. Minskningen beror på avyttringen av Latgran i tredje kvartalet 2015.
 • Justerat EBITDA ligger på samma nivå som samma period föregående år.
 • Försäljningsvolymerna ligger på samma nivå som kv 3 förra året.
 • Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till SEK 2,41 (3,49).
 • Kostnaderna för planerade underhållsstopp i produktionsenheterna i Karlsborg och Gävle uppgick till MSEK 194, jämfört med beräknade MSEK 195.
 • Produktionen löpte enligt plan förutom sodapannan i Frövi som drabbades av allvarliga problem mot slutet av kvartalet.

UTSIKTER

 • Efterfrågan och orderläget förväntas vara stabila under det fjärde kvartalet med normala säsongsvariationer för samtliga affärsområden.
 • Genomsnittspriserna i lokal valuta under fjärde kvartalet förväntas vara oförändrade i alla segment utom brunt säckpapper där vi förväntar oss en liten höjning.
 • Inga förändringar av vedpriserna förväntas för kv 4.
 • Produktionsenheten i Frövi kommer att ha ett planerat underhållsstopp i fjärde kvartalet som beräknas kosta MSEK 90.
 • Incidenten med sodapannan i Frövi kommer att påverka tillväxten negativt för Consumer Board i kvartal fyra.
 • Ökade kostnader i kvartal 4, upp till MSEK 100, för reparation av sodapannan i Frövi.

Kommentar av BillerudKorsnäs VD Per Lindberg:
 
Robust resultat enligt plan


”Utvecklingen är fortfarande stabil och jag är nöjd över att vi levererar de förväntade resultaten. Vår produktion har stabiliserats och vi har producerat i linje med de planerade nivåerna. Det enda problemet för mig är bristen på tillväxt inom Consumer Board. Det beror på de produktionsproblem som vi haft under tidigare kvartal, men vår syn på Consumer Boards marknad har inte förändrats, och vi förväntar oss att tillväxten kommer att börja öka igen när vi byggt upp lagernivåerna.”
 
RESULTATET
Nettoomsättningen och justerat EBITDA under tredje kvartalet ligger i linje med förra året och med våra förväntningar, vilket är mycket tillfredsställande. Vi är missnöjda med bristen på tillväxt inom Consumer Board-segmentet, men vi har lagt produktions­störningarna till följd av förra årets ombyggnationer bakom oss och de förväntade förbättringarna kommer att visa sig nu när vi kan köra med full kapacitet och matcha marknadens efterfrågan och tillväxt. Tyvärr drabbades sodapannan i Frövi av allvarliga problem mot slutet av kvartalet, och vi tvingades stänga ned den redan före det planerade underhållsstoppet. Vi kan köra kartongmaskinen på lägre kapacitet med extern massa, men det leder till ökade massakostnader, vilket i kombination med reparationen av pannan kommer att innebära att kostnaderna blir högre än vad vi tidigare beräknat för det kommande kvartalet.

 
MARKNADSUTSIKTER
Marknaderna har för alla tre affärsområdena varit i stort sett stabila och vi förväntar oss att det ska hålla i sig.
Marknaden för brunt säckpapper ökade jämfört med förra kvartalet. Marknadens efterfrågan och de lokala priserna på NBSK-massa var också stabila under kvartalet.

Marknadsutsikterna för Consumer Board är fortsatt mycket positiva. De lokala priserna har varit stabila och vi förväntar oss inga förändringar.

Inom affärsområdet Corrugated Solutions har efterfrågan på fluting ökat under kvartalet och de lokala priserna är oförändrade. Försäljningen från Managed Packaging fortsätter att öka.

STRATEGI
Vårt företag har höga ambitioner och goda resultat när det gäller hållbarhet, och det gör oss stolta när vi får det bekräftat och ett erkännande. Under kvartalet fick vi ta emot Guld av EcoVadis för tredje året i rad och vi ingår nu i ett av världens mest prestigefyllda hållbarhetsindex, Dow Jones Sustainability Europe Index. BillerudKorsnäs är det enda europeiska företaget i sin kategori.
 
BillerudKorsnäs vill vara en positiv kraft i utvecklingen mot en hållbar framtid genom att utmana konventionella förpackningar. Ett sätt att uppnå det är att hitta och investera i attraktiva företag i tidiga stadier för att eventuellt generera nya affärer och lösningar senare i förpackningsvärdekedjan. ”Internet of Packaging” är ett av flera fokusområden, och därför har vi nu investerat i företaget Kezzler genom vårt riskkapitalbolag.
 
Vår innovations- och designbyrå NINE rönte nyligen stora framgångar vid Pentawards, förpackningsvärldens finaste pris, och vann guld och brons i konceptkategorin. Det är ännu ett exempel på hur vi utmanar konventionella förpackningar.
 
 
Delårsrapporten presenteras av BillerudKorsnäs VD och koncernchef Per Lindberg och Ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander på en press- och analytikerkonferens fredagen den 21 oktober 2016 kl. 10.00.
Plats:
Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm
 
 
För ytterligare information, kontakta gärna:
Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 (0)8 553 335 00
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0)8 553 335 00
 
 
Denna information är sådan information som BillerudKorsnäs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2016 kl. 07.00. Denna information har upprättats i både en svensk och en engelsk version.
 
 
BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 200 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Taggar:

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se