En stark utveckling för Billeruds förpackningspapper, både vad gäller resultat och nya lösningar

​Billeruds VD Per Lindberg kommenterar utvecklingen under tredje kvartalet 2010:

”Vi är mycket nöjda med resultatet för tredje kvartalet och även de underliggande resultaten för samtliga våra affärsområden. En stark utveckling för Billeruds huvudområde förpackningspapper gör att rörelseresultatet förbättrades till 276 miljoner kronor för det tredje kvartalet. Resultatet motsvarade en rörelsemarginal om 12 procent jämfört med snittet för de senaste tre kvartalen om 11 procent. Bakom förbättringen ligger god efterfrågan och ett fortsatt arbete med att förbättra marginaler och värdeskapande förpackningspapperslösningar.

Vi lanserade i dagarna vår första produkt där vi kombinerar två förnyelsebara material; papper och bioplast. Resultatet är en effektiv och klimatsmart säcklösning med fuktbarriär. Vi ser framför oss ett antal möjligheter där vår nära slutkunddialog tillsammans med vår kompetens inom förpackningspapper och bioplast kommer att leda till nya förpackningslösningar med ett ökat värdeskapande för våra kunder. Inte minst gäller det för de kunder som sätter ett högt värde på att förpacka sina varor i klimatsmarta förpackningar av förnyelsebara material.

Efter mottagandet av priset ”Technology Innovation Award 2010” i Kina för vår produkt FibreForm® i förra kvartalet har antalet kundförfrågningar och utvecklingssamarbeten kring FibreForm® ytterligare ökat. Vi känner oss stärkta i att vår långsiktiga satsning på ett kundnära utvecklingsarbete och innovativ produktutveckling kommer att ge oss framtida möjligheter till en fortsatt positiv marginalutveckling inom förpackningspappersområdet.” 

Solna den 29 oktober 2010

Billerud AB (publ)

 

Per Lindberg

VD och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Lindberg, VD och koncernchef, 08-553 335 01, 070-248 15 17
Bertil Carlsén, Ekonomi- och finansdirektör, 08-553 335 07, 073-021 10 92

Informationen är sådan som Billerud AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande kl. 07.47 den 29 oktober 2010.

Billeruds affärsidé är att erbjuda krävande kunder förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter - förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment, både inom papper till konsumentförpackningar och för industriella ändamål. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar