Försäljningen av BillerudKorsnäs baltiska pelletsverksamhet SIA Latgran till AS Graanul Invest slutförd

BillerudKorsnäs försäljning av den baltiska pelletsverksamheten SIA Latgran har nu slutförts. BillerudKorsnäs ägande i Latgran uppgick till 75 procent, resterande 25 procent ägdes av Baltic Resources Ab. Den totala köpeskillingen för 100 procent av Bolaget uppgick till MEUR 104 på kassa- och skuldfri basis, motsvarande en multipel om 7x Latgrans EBITDA för 2014.

Försäljningen har tidigare beskrivits i pressmeddelandet daterat den 22 maj 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Lindberg, VD och koncernchef +46 (0)8 553 335 00

Susanne Lithander, CFO, +46 (0)8 553 335 00

Informationen är sådan att BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra denna enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl 17.15 CET, 1 juli 2015.

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 21 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar