Korrigering: Haveri i BillerudKorsnäs produktion av halvkemisk massa till PM6 i Gruvön

På grund av stavfel i tidigare pressmeddelande skickas härmed ett korrigerat meddelande.

Ett större haveri har skett i kokaren av halvkemisk massa i BillerudKorsnäs massalinje i Gruvön. Massalinjen förser flutingmaskinen PM6 med massa och följaktligen kan för närvarande ingen fluting från PM6 produceras. Haveriet av massalinjen påverkar inte den integrerade kemiska massafabriken, det påverkar inte heller produktionen av kraftpapper, liner eller vätskekartong.

"Vid denna tidpunkt är det inte möjligt att uppskatta de ekonomiska skadorna och konsekvenserna på kundleveranser, men det kommer att få en betydande inverkan på innevarande kvartals resultat. Vi kommer att återkomma med ytterligare information när vi vet vad effekten kommer blir”, säger Per Lindberg, VD och koncernchef BillerudKorsnäs.

För mer information, vänligen kontakta:

Susanne Lithander, CFO, 08-553 335 00, susanne.lithander@billerudkorsnas.com

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. BillerudKorsnäs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2017 kl.09:30 CET.

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar