Nomineringsförslag till Billeruds styrelse

Nomineringsförslag till Billeruds styrelse Nomineringskommittén i Billerud AB har beslutat föreslå ordinarie bolagsstämman den 6 maj 2003 att Gunilla Jönson och Mats Pousette utses till nya styrelseledamöter. Förslaget stöds av aktieägare som företräder cirka 25 procent av antalet röster i bolaget. För omval föreslås Ingvar Petersson, Björn Björnsson, Per Lundberg, Meg Tivéus och Bert Östlund. Yngve Stade har undanbett sig omval. Nomineringskommittén inför 2003 års bolagsstämma består av Sten L. Kottmeier, AMF Pension (ordförande), Björn Lind SEB Fonder och SEB Trygg Liv samt Lars Öhrstedt, AFA. Ingvar Petersson, styrelseordförande i Billerud AB, är sammankallande och sekreterare. Gunilla Jönson, född 1943 är rektor och professor i förpackningslogistik vid Lunds Tekniska Högskola samt adjungerad professor i förpackningslära vid Michigan State University i USA. Gunilla Jönson sitter dessutom i beredningsorgan i forskningsstiftelser och styrelser utanför Lunds Universitet samt styrelseledamot i Elanders AB. Mats Pousette, född 1952, som mellan 1998 och 2001 var koncernchef för Åkerlund & Rausing, är idag arbetande styrelseordförande i Torda Ink Holding AS, en leverantör av tryckfärg till förpackningsindustrin, styrelseordförande och delägare i Involve Holding samt styrelseledamot och delägare i Å&R Carton AB, ett förpackningsföretag inom kartongindustrin. Stockholm den 19 mars 2003 Billerud AB (publ) Bert Östlund VD och koncernchef Images available at:http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=24663 För ytterligare information, vänligen kontakta: Ordförande i Nomineringskommittén Sten L. Kottmeier, 070-352 98 78 Styrelseordförande i Billerud AB Ingvar Petersson, 070-595 76 05 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00280/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/19/20030319BIT00280/bild.html Pictures

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se