Över 400 sommarjobb att söka på BillerudKorsnäs 2018

Idag öppnas webbansökan till BillerudKorsnäs sommarjobb för 2018. Jobben finns från Östergötland i söder till Norrbotten i norr och inom en rad olika verksamhetsområden, från produktion och underhåll till inköp, IT och laboratoriearbete.

Sommarjobben är varierade och erbjuds bland annat inom arbetsområdena produktion, mekaniskt och elektriskt underhåll, inköp, administration, magasin och utlastning, logistik, IT, kvalitet och laboratoriearbete. De har varierande längd på mellan 2-16 veckor under tiden maj-augusti, beroende på uppgift och produktionsanläggning. Arbetstiderna kan vara dagtid, kontinuerlig skiftgång eller tvåskift.

Antalet sommarjobb per produktionsanläggning
Med reservation för att antalet jobb kan komma att förändras.

Produktionsanläggning  Län   Ant. jobb  Länk

Frövi/Rockhammar  Örebro   60 www.billerudkorsnas.se/frovirockhammar 
Gruvön  Värmland   100 www.billerudkorsnas.se/gruvon
Gävle  Gävleborg   120 www.billerudkorsnas.se/gavle
Karlsborg  Norrbotten   60 www.billerudkorsnas.se/karlsborg
Skärblacka  Östergötland   70 www.billerudkorsnas.se/skarblacka

– Skogs- och pappersindustrin går starkt samtidigt som vi är inne i en expansiv fas med stora investeringar i flera av våra anläggningar. Att bekanta sig med oss genom ett sommarjobb är en utmärkt introduktion som i många fall har lett vidare till ett fast jobb. Sommarjobb ger också oss en värdefull möjlighet att knyta viktiga kontakter för framtiden, inte minst eftersom vi på flera av våra anläggningar står inför en generationsväxling med stort rekryteringsbehov de närmaste åren. Vi hoppas i år även kunna intressera fler kvinnliga sökande och nå ambitionen på en jämn fördelning mellan kvinnor och män bland våra sommaranställda, säger Maria Almlöf Johansson, HR-direktör Produktion, BillerudKorsnäs. 

Fakta
Ansökningstid: 8 januari – 28 februari
Ålderskrav: Den sökande måste ha fyllt 18 år
Mer information och annonser:   http://billerudkorsnas.se/sommarjobb

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Almlöf Johansson, HR-direktör Produktion, 070-209 64 72, maria.almlofjohansson@billerudkorsnas.com

Alternativt HR-chef för respektive produktionsanläggning:
Monica Linder, Frövi/Rockhammar, 070-618 71 10, monica.linder@billerudkorsnas.com
Marie Asker, Gruvön, 076-761 11 16, marie.asker@billerudkorsnas.com
Annika Deutsch, Gävle, 070-795 15 37, annika.deutsch@billerudkorsnas.com
Mona Harila, Karlsborg, 070-547 79 99, mona.harila@billerudkorsnas.com
Käthy Holstensson (tf), Skärblacka, 070-949 46 14, kathy.holstensson@billerudkorsnas.com

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se