Starkt resultat påverkat av extra kostnader för uppgradering

VD Per Lindberg kommenterar utvecklingen under andra kvartalet 2015:

”Vi gör ett starkt resultat för kvartalet men det belastas av extra kostnader för uppgraderingen av vår flutingmaskin i Gruvön. Tekniskt sett är uppgraderingen en succé och kvalitetsförbättringen är över förväntan, men den tog lite längre tid än väntat att genomföra.”

RESULTATET

Andra kvartalets rörelsemarginal på 10 procent påverkades negativt av det planerade underhållsstoppet och de extra kostnaderna för uppgraderingen av flutingmaskinen i Gruvön med sammanlagt omkring MSEK 170. Jag är ändå nöjd med vårt underliggande resultat. Generellt är den svaga svenska kronan fortfarande bra för oss. Vår tillväxt 2015 drivs framför allt av en gynnsam valutakursutveckling och våra volymer har delvis påverkasts negativt av investeringar och ombyggnader. Vi har prioriterat långsiktiga kapacitetsförbättringar i stället för maximering av volymerna på kort sikt. Ändå var vår volymtillväxt inom affärsområde Consumer Board 6 procent för första halvåret, vilket var mer än den planerade.
Vår nettoskuldsättningsgrad var 0,62 till följd av utbetalningen av utdelning. Avkastningen på sysselsatt kapital förbättrades till 12 procent och vi kommer allt närmare vårt mål på 13 procent. Överlag har vi alltså ett gott resultat som är i linje med våra mål.

MARKNADSUTSIKTER

Marknaden var överlag stabil under kvartalet. Vi tror att marknaden fortsätter att vara stabil, med god efterfrågan och små förändringar i lokala priser.

Vi ser ingen anledning att ändra utsikterna för affärsområde Packaging Paper. Ökad konkurrens sätter press på lokala priser inom MF-segmentet och vi utnyttjade inte vår fulla kapacitet under kvartalet. Denna situation var väntad och kommer sannolikt att kvarstå. Samtidigt är marknadsläget gott för säckpapper- och MG-segmenten, vilket ger ganska stabila och balanserade utsikter för affärsområdet.

Consumer Board-marknaden är fortsatt stabil.

Inom Containerboard utvecklas fluting för närvarande mycket väl med starka orderböcker och de tidigare tillkännagivna lokala prishöjningarna har börjat ge effekt. Vi förväntar oss också att den förbättrade produktkvaliteten efter maskinuppgraderingen ska bidra till ytterligare värdetillväxt inom affärsområdet på längre sikt. Inom liner segmentet tilltar konkurrensen med ökad kapacitet på marknaden. De lokala priserna har dock varit stabila under kvartalet, med understöd av låga lagernivåer, tillkännagivna prishöjningar för returbaserat papper och en stark dollar som gynnar europeisk kraftliner.

STRATEGI

En av våra strategiska byggstenar är att utvidga vår position såväl i värdekedjan som geografiskt. Vi vill utöka vårt erbjudande och våra nätverk till att omfatta fler intressenter än konverterare, till exempel varumärkesägare.

I samband med vårt arbete för att förverkliga våra ambitioner inom detta område är det värt att nämna att vårt joint venture FibreForm Packaging har fått in sin första order, där vi har sålt en komplett systemlösning med en FreeFormPack-maskin och leveranser av FibreForm-material till ett av Europas största kontraktspackningsföretag, Vetipack.

När det gäller den geografiska expansionen är vårt mål att mer än 50 procent av vår framtida tillväxt ska ske utanför Europa. Här har vi slutfört etableringen av företag i Indien och USA och de är nu i full drift. Vi håller också på att slutföra bolagsbildningen och etableringen av ett komplett kundtjänstcenter i Singapore.

Informationen är sådan som BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Avlämnad för offentliggörande kl. 10.02 den 20 juli 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Lindberg, VD och koncernchef, 46 (0)8 553 335 00
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, 46 (0)8 553 335 00

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 21 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Om oss

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar