Valberedningens förslag till val av styrelse

Report this content

Inför BillerudKorsnäs AB:s (publ) (”BillerudKorsnäs”) årsstämma tisdagen den 15 maj 2018, föreslår valberedningen i BillerudKorsnäs omval av Andrea Gisle Joosen, Bengt Hammar, Lennart Holm, Michael M.F. Kaufmann, Kristina Schauman och Victoria Van Camp till styrelseledamöter, samt val av Tobias Auchli och Jan Åström som nya styrelseledamöter. Valberedningen föreslår även omval av Lennart Holm som ordförande för styrelsen och Michael M.F. Kaufmann som vice ordförande för styrelsen. Mikael Hellberg har avböjt omval.

Tobias Auchli är styrelseordförande och VD för Verlumenda SA, ett företag som tillhandahåller rådgivningstjänster inom strategi, innovation, hållbar tillväxt, digitalisering och operativa förbättringar. Innan han började på Verlumenda SA arbetade Tobias 18 år i ledande befattningar inom Nestlékoncernen med fokus på bland annat förändringsarbete, innovation och F&U. Vidare handleder Tobias mastersstudenter vid IMD Business School i ämnena innovation och entreprenörskap. Tobias är schweizisk medborgare och har en master i ”International Management, Marketing and Finance” från University of St. Gallen (HSG).

Jan Åström är för närvarande koncernchef och VD för Ahlstrom Munksjö Oyj, en befattning som han haft sedan 2008 och kommer pensioneras från i april 2018. Innan han började arbeta för Ahlstrom Munksjö Oyj var Jan koncernchef och VD för SCA AB och för Modo Paper AB. Tillsammans med tidigare chefsbefattningar har Jan nära 40 års erfarenhet från massa- och pappersindustrin. Jan är svensk medborgare och har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Michael M.F. Kaufmann, ordförande för valberedningen, kommenterade: ”Valberedningen är mycket nöjd med att kunna föreslå Tobias Auchli och Jan Åström som nya ledamöter i BillerudKorsnäs styrelse. Tobias och Jan är två erfarna yrkesutövare med kompletterande erfarenhet och kompetens. Tobias kommer att bidra med värdefulla insikter från konsumentvaruindustrin, djup expertis inom internationell F&U, innovation och den akademiska världen samt strategiskt och operativt ledarskap. Jan är en högt respekterad och mycket erfaren företagsledare inom den svenska massa- och pappersindustrin, och kommer att bidra med både strategisk och operativ expertis från branschen. Valberedningen är övertygade om att de föreslagna nya styrelseledamöterna kommer att komplettera styrelsens expertis inom ett flertal områden till följd av deras långa och internationella karriärer.”

Michael M.F. Kaufmann tillade: ”För valberedningens räkning vill jag också passa på att tacka Mikael Hellberg för hans många år av arbete i BillerudKorsnäs styrelse och för hans bidrag till att bygga det nya BillerudKorsnäs.”

Valberedningen i BillerudKorsnäs består av Michael M.F. Kaufmann, utsedd av Frapag Beteiligungsholding AG, Tomas Risbecker, utsedd av AMF Försäkring & Fonder, Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur fonder och Thomas Wuolikainen, utsedd av Fjärde AP-fonden. Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till BillerudKorsnäs årsstämma 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Mattsson, Chefsjurist 072-585 16 78, andreas.mattsson@billerudkorsnas.com

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Prenumerera

Dokument & länkar