Holavedsgymnasiet i Tranås kan bli Motorbranschcollege

Genom att kvalitetssäkra sin fordonstekniska utbildning mot motorbranschens krav kommer Holavedsgymnasiet i Tranås att påbörja arbetet till att bli Motorbranschcollege.

Den fordonstekniska gymnasieutbildningen på Holavedsgymnasiet i Tranås startar i dagarna arbetet med att certifiera sig som Motorbranschcollege. Certifieringen innebär en kvalitetsstämpel som visar att berörda gymnasieskolors fordonstekniska utbildning uppfyller motorbranschens kvalitetskrav. Bakom Motorbranschcollege står Motorbranschens Arbetsgivareförbund och IF Metall.

Det långsiktiga syftet med Motorbranschcollege är att stärka och utveckla den fordonstekniska gymnasieutbildningen för att tillgodose det kompetensbehov som råder inom motorbranschen.

”Vi ser fram emot att följa Holavedsgymnasiets certifieringsarbete. Motorbranschcollege innebär ett strukturerat samarbete mellan skola, motorbranschens företag och fack för att stärka utbildningskvaliteten, öka attraktionskraften för utbildningen och i slutändan säkra kompetensförsörjningen”, säger Jonas Hehrne, projektledare för Motorbranschcollege.

Jobb väntar i stort sett varje elev som väljer motorbranschen som sitt framtida yrke. Motorbranschen kännetecknas av en snabb teknisk utveckling. Yrkenas inne­håll har förändrats mycket de senaste tio åren, inte bara vad gäller tekniska kunskaper utan även sättet att arbeta. Kundkontakter är betydligt vanligare i dag, liksom behovet av språkkunskaper.

”För oss på Holavedsgymnasiet är det viktigt att vi kan möta branschens behov och krav och att kunna erbjuda våra elever en fordonsteknisk gymnasieutbildning med god kvalitet. Vi har redan ett gott samarbete med företagen, men genom vårt arbete med att certifiera oss som Motorbranschcollege kommer vi att kunna utveckla oss ännu mer, säger Cecilia Axelsson”, rektor på Holavedsgymnasiet.  

 

Om Motorbranschcollege

Motorbranschcollege är ett kvalitetsledningssystem med sex kriterier för fordonstekniska gymnasieskolor. Kriterierna ska säkerställa utbildningarnas kvalitet gentemot elever, lärare och företag. Kriterierna omfattar: en säkrad kompetensförsörjning, en stärkt samverkan mellan skolan och branschen, kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen, en god kompetensutveckling av yrkeslärarna, ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler och ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande.

Klarar skolan de sex kriterierna certifieras den som Motorbranschcollege.

Mer information/kontaktpersoner: 
Jonas Hehrne, projektledare för Motorbranschcollege
Tel: 08-762 71 42, jonas.hehrne@transportforetagen.se 

Cecilia Axelsson, Rektor Holavedsgymnasiet, 0140-685 71, cecilia.axelsson@tranas.se

Företagsinformation

Motorbranschens yrkesnämnder, Motorbranschens Yrkesnämnd (MYN) och Lackerarnas Yrkesnämnd (LYN), är samarbetsorgan i yrkesutbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor mellan Motorbranschens Arbetsgivareförbund och IF Metall resp. Svenska Målareförbundet.

Verksamheten bedrivs under varumärket Bilproffs.se.

Dokument & länkar