Västra Götalandsungdomar tävlar i Yrkes-SM

Den 25-27 april tävlar stjärnmekanikerna Tim Dannberg från Åmål och Adam Olsen från Lerum i Yrkes-SM i Uppsala i grenarna personbilsteknik och bilskadeteknik. Konkurrensen om medalj kommer att vara hård.

Till vardags arbetar Tim och Adam på bilverkstad men den 25-27 april befinner de sig i Uppsala för att tävla i Yrkes-SM. Tim kommer att tävla i grenen personbilsteknik och Adam i grenen bilskadeteknik.

Yrkes-SM är ett viktigt inslag i arbetet med att få fler ungdomar att intressera sig för motorbranschens yrken. Motorbranschens yrkesnämnder kommer därför att stötta Tim och Adam inför tävlingarna och att finnas på plats under tävlingsdagarna.

”Tim och Adam är viktiga ambassadörer för hela motorbranschen. Genom att visa sitt engagemang och genom att berätta om hur det är att arbeta inom motorbranschen inspirerar de fler ungdomar att söka sig till branschens utbildningar. Det behövs. Rekryteringsbehovet till alla våra yrken är mycket stort”, säger Johanna Linder, branschutvecklare på Transportföretagen och tävlingsledare för Bilproffs.se.

Yrkes-SM arrangeras vartannat år för att väcka intresse för och höja kvaliteten på gymnasieskolans yrkesutbildningar. Motorbranschen kommer att finnas representerade med fem yrken: personbilsteknik, bilskadeteknik, lastbilsteknik, maskinteknik och fordonslackering. Totalt kommer cirka 200 ungdomar att tävla i ett 40-tal olika yrken. Vinnarna har sedan chans att gå vidare till EM eller VM.  

Eftersom kompetensbristen inom transportnäringen är mycket stor, är det viktigt att på flera olika sätt visa upp branschens yrken, dels för att locka fler elever och dels för att väcka intresse och förståelse för branschens utbildningar hos de politiska beslutsfattarna.

”Intresset för yrkesutbildningarna har från politiskt håll ökat de senaste åren. Det är mycket positivt. Regeringen har till exempel satsat på reformer för att stärka gymnasieskolans yrkesutbildningar, ett tecken på att vår röst har blivit hörd. För transportnäringen är det av avgörande betydelse att kunna erbjuda relevant och attraktiv gymnasieutbildning inom fordons- och transportprogrammet för att få fler ungdomar att vilja söka sig till våra yrken och för att företagens behov ska matchas rätt”, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Om Yrkes-SM
Syftet med Yrkes-SM är att höja kvaliteten på och väcka intresse för gymnasieskolans yrkesutbildningar. Yrkes-SM arrangeras vartannat år. I år äger tävlingarna rum i Uppsala på arenaområdet vid Gränby sportfält den 25-27 april. Genom ett stort och innehållsrikt tävlings- och uppvisningsarrangemang tävlar hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar i ett 40-tal yrken.

För mer information eller för intervju med Tim eller Adam, kontakta Ebba Fredin, pressansvarig på Transportföretagen, ebba.fredin@transportforetagen.se eller 0730-447120.

Företagsinformation

Motorbranschens yrkesnämnder, Motorbranschens Yrkesnämnd (MYN) och Lackerarnas Yrkesnämnd (LYN), är samarbetsorgan i yrkesutbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor mellan Motorbranschens Arbetsgivareförbund och IF Metall resp. Svenska Målareförbundet.

Verksamheten bedrivs under varumärket Bilproffs.se.

Media

Media