Bättre brandskyddskontroll i bussar

Bättre brandskyddskontroll i bussar Det brinner i cirka 300 bussar i Sverige varje år. Från den första december 2001 kommer brandskyddet att kontrolleras av Bilprovningen i samband med kontrollbesiktningen av bussar. Bland annat kommer kontrollen av bränslesystem, motorrum och brandsläckningsutrustning att utökas. Kontrollen bygger på nya föreskrifter från Vägverket. Cirka 300 brandtillbud i bussar inträffar i Sverige varje år. Det är vanligast att bränderna startar på grund av bränsleläckage i motorrum eller fel i elsystemet. Hårdare miljökrav har resulterat i att bränslesystemen idag arbetar med mycket höga tryck och att motorutrymmen kraftigt ljudisoleras. Bränsleläckage och höga motorrumstemperaturer är en kombination som ger ökad risk för bränder. Ett frivilligt brandtest för bussar togs fram av Bilprovningen och försäkringsbranschen under1999 som en följd av det ökande antalet bussbränder. Buss- och försäkringsbranschen nöjde sig inte med detta utan önskade att en mer omfattande brandskyddskontroll skulle bli en obligatorisk del i kontrollbesiktningen. Detta resulterade i att Vägverket gjorde en framställan till regeringen om att få ändra sin föreskrift om kontrollbesiktning och utöka kontrollomfattningen för bussar. Den 30 maj i år fattades beslut i frågan. Nya priser inklusive moms på kontrollbesiktning blir för buss med Totalvikt högst 3500 kg 570 kr Totalvikt 3500-7000 kg 1200 kr Totalvikt över 7000kg högst 2 axlar 1500 kr Totalvikt över 7000kg 3 eller fler axlar 1650 kr - Det känns bra att komma igång ordentligt med det här. Vi hinner åtminstone kontrollera en del bussar så här inför jul- och sportlov då bussresandet ökar, säger Ralf Andersson projektansvarig på Bilprovningen. Det är ju en fråga som varit högaktuell de senaste åren och det är stimulerande att bussbranschen, försäkringsbranschen och myndigheter här är så eniga om att den utökade kontrollen vid kontrollbesiktning är nödvändig för att vända den negativa trenden beträffande antalet bussbränder. För mer information kontakta: Projektansvarig Ralf Andersson Tfn 08-759 21 46, 0733-88 21 46 E-post ralf.andersson@bilprovningen.se Pressekreterare Patric Roman Tfn: 08- 759 21 94, 0706-96 90 99 E-post patric.roman@bilprovningen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011127BIT00570/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011127BIT00570/bit0002.pdf

Om oss

Kort om BilprovningenMed ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med 94 stationer och 650 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2014 omsatte företaget 719 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se.

Prenumerera

Dokument & länkar