Besiktningsstatistik för helår 2002

Report this content

Ny statistik för 2002 Under 2002 kontrollbesiktade Bilprovningen 3,8 miljoner fordon. Tre fjärdedelar av dessa var personbilar. Varannan personbil godkändes utan anmärkning, medan nästan var tredje (950 000) underkändes på grund av brister som kräver att fordonet, efter att ha fått felen åtgärdade, måste återkomma till en efterkontroll. De flesta anmärkningarna riktades mot bromssystem och kommunikationssystem (lampor med mera.). För bromssystemet leder som regel en anmärkning till att fordonet måste återkomma till en efterkontroll. De flesta anmärkningar mot kommunikationssystemet leder däremot inte till krav på ombesiktning. I tabellen nedan visas andelen fordon som underkänts med krav på efterkontroll. Totalt Bromssystem Personbilar 33 % 18 % Lätta lastbilar (t.o.m. 3 500 kg) 37 % 22 % Tunga lastbilar (över 3 500 kg) 43 % 29 % Tunga bussar (över 3 500 kg) 45 % 25 % Lätta släp (t.o.m. 3 500 kg) 19 % 13 % Tunga släp (över 3 500 kg) 51 % 45 % Husvagnar 14 % 10 % Motorcyklar 8 % 2 % Generellt sett har underkännandefrekvenserna legat på samma nivå under de senaste åren. Ett undantag är bussar, där en brandskyddskontroll infördes 1 december 2001. Detta medförde en ökad underkännandefrekvens, som dock har minskat månad för månad. I januari 2002 var andelen underkända vid brandskyddskontrollen 40 % men hade i december sjunkit till 24 %. Detaljerade tabeller med besiktningsresultat fördelade på län finns på www.bilprovningen.se Mer information ges av: Statistikansvarig Gunnar Högberg 08-759 22 16 gunnar.hogberg@bilprovningen.se Pressansvarig Patric Roman 0703-96 90 99 patric.roman@bilprovningen.se Fakta om Bilprovningen Trafiksäkerhet, miljö och fordonsekonomi är kärnan i vår affärsidé. Medarbetare: 2200 Dotterbolag: Bilprovningen Test och Information AB Stationer: 177 Aktieägare: Svenska staten 52%, bilförsäkringsföretagen, Motorbranschens riksförbund Besiktningar 5,3 m.fl. branschorganisationer. per år: miljoner Omsättning, 1 300 mkr 2001: ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030129BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030129BIT00360/wkr0002.pdf

Dokument & länkar