Problem med bokning av besiktningstider till Bilprovningen

Problem med bokning av besiktningstider till Bilprovningen Förutom dataproblem bröts teleförbindelserna till bokningscentralen under april månad. En månad som vanligtvis har hög belastning. Men både kort- och långsiktiga åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med problemen. Som många av våra kunder under de senaste två veckorna erfarit har det varit problem att komma fram till Bilprovningens bokningscentral via telefon. Detta är minst lika otillfredsställande för oss som arbetar i företaget som för våra kunder. Orsaken till problemen är att bokningssystemet drabbades av dataproblem i mitten av april och dessutom några dagar senare bröts teleförbindelserna mellan bokningscentralen och Bilprovningen. Detta under en månad då trycket vanligtvis ändå är stort med tanke på alla motorcyklar och husvagnar som tas ut för säsongen. Våra kunder har i år ändrat beteende jämfört med tidigare år. Vi har sedan början av året en eftersläpning på cirka 70 000 kunder, det vill säga som ännu inte har bokat och besiktat sina fordon under första kvartalet. De har i år avvaktat och kommer först nu för att boka, vilket också påverkar situationen. Normalt är belastningen maximalt 40 000 telefonanrop på måndagar, den dag som har högst belastning, för att sedan minska under veckan till 12 -13 000 under fredagar. Kapaciteten är därför anpassad till att klara denna maxinivå. Men under de två sista måndagarna i april var antalet telefonanrop 172 000 respektive 149 000. Även under de övriga veckodagarna var antalet telefonsamtal högre än normalt. Detta som en förklaring till situationen just nu. Vad gör vi då för att förbättra situationen? Kortsiktigt har vi beslutat att omdisponera telefonoperatörerna till dagtid som har högst belastning genom att inskränka öppettiderna för telefonbokning till 06.00 - 22.00. Då kan de som annars har passen på nätterna gå in och arbeta dagtid. Dessutom rekryteras ytterligare personal till bokningscentralen samtidigt som utbildningen forceras. Mer långsiktiga satsningar för att komma till rätta med vårarnas höga belastning pågår på flera fronter. Under hösten 2002 föreslog vi Vägverket att ändra besiktningsintervallerna för lätta släp och motorcyklar. Detta har nu resulterat i ett förslag till regeringen att dessa fordon skall kallas in första gången efter fyra år och därefter vartannat. Om detta beslutas kommer belastningen i april och maj gå ner med stora tal, förhoppningsvis redan nästa år. Från i höst kommer vi dessutom att börja införa förbokade tider, det vill säga att det på kallelsen finns en tid precis som när kallelsen från tandläkaren kommer. Detta nya system medför att vi äntligen får en möjlighet att planera produktionen på ett bättre sätt. Fler och fler av våra kunder har också upptäckt möjligheten att boka via Internet. I år svarar dessa bokningar för nästan en tredjedel. Vi beklagar de besvär våra kunder förorsakas för närvarande men gör samtidigt allt som står i vår makt för att problemen snart ska vara lösta och inte uppstå igen. För mer information, kontakta gärna: Verkställande direktör Magnus Ehrenstråhle. tfn 0708-20 04 02. Bokningschef Lena Lantz, tfn, 0702-30 16 22, Informationschef Christina Almgren, tfn, 0736-88 22 09. Fakta om Bilprovningen Trafiksäkerhet, miljö och fordonsekonomi är kärnan i vår affärsidé. Medarbetare: 2200Dotterbolag: Bilprovningen Test och Information AB Stationer: 177Aktieägare: Svenska staten 52%, bilförsäkr ingsföretagen, Motorbranschens riksförbund Besiktningar per år: 5,3 miljonerm.fl. branschorganisationer. Omsättning, 2002: 1 400 mkr ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00640/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00640/wkr0002.pdf

Om oss

Kort om BilprovningenMed ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med 94 stationer och 650 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2014 omsatte företaget 719 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se.

Prenumerera

Dokument & länkar