BIMobject AB: BIMobject etablerar dotterbolag tillsammans med ledande japansk distributör av byggmaterial

BIMobject AB (BIMobject) och Nohara Holdings, Inc. (Nohara) har idag ingått avtal om att etablera ett samägt dotterbolag: BIMobject Japan. Dotterbolaget får ensamrätt att marknadsföra BIMobjects produkter och tjänster på den japanska marknaden. Avtalet innebär även att BIMobject ska erhålla årliga licensintäkter som garanteras vara minst 1 MUSD per år under dotterbolagets tre första verksamhetsår.

BIMobject och Nohara har idag ingått ett långsiktigt avtal om att etablera ett samägt dotterbolag, BIMobject Japan, med ensamrätt att marknadsföra och tillhandahålla BIMobjects produkter och tjänster på den japanska marknaden. Det japanska dotterbolaget, som inleder sin verksamhet under sista kvartalet 2017, ska kontrolleras till 51 procent av BIMobject och till 49 procent av Nohara. Nohara tillför dotterbolaget 4,9 MUSD i kontanter medan BIMobject tillför sin teknologi och ensamrätten att marknadsföra BIMobjects produkter och tjänster. Denna ensamrätt och teknologi värderas genom Noharas externa värdering till 5,1 MUSD. Aktieägaravtalet ger BIMobject 51 procent av rösterna och av framtida utdelningar, utskiftningar och eventuell framtida försäljningslikvid.

Parterna har även kommit överens om att dotterbolaget ska erlägga en årlig licensavgift till BIMobject som ersättning för teknologi och plattform. Licensavgiften är relaterad till dotterbolagets bruttoförsäljning, men för de tre första verksamhetsåren är licensavgiften garanterad till minst 1 MUSD per år. De första licensintäkterna beräknas infalla under Q1 2018.

"Avtalet är ännu en bekräftelse på att vi har ett globalt och attraktivt erbjudande. Potentialen för den japanska marknaden är enorm, och genom Noharas väletablerade och omfattande verksamhet öppnas dörren till ett stort antal användare och produkttillverkare. Japan är världens tredje största ekonomi och en av de viktigaste marknaderna i regionen. Därför är samarbetet ännu ett stort steg mot en kraftfull inbrytning i regionen, samtidigt som vi skapar en god licensintäkt. Jag är verkligen oerhört stolt över detta samarbete", säger Stefan Larsson, VD och grundare av BIMobject.

"Vi är väldigt glada och ser fram emot att starta en verksamhet med BIMobject i Japan. Fastighets- och byggindustrin här har just börjat bli medveten om de stora fördelarna med att använda BIM-teknologi. Det japanska BIM-användare kan åstadkomma med hjälp av BIMobjects lösningar kommer att vara ett avgörande bidrag till att förbättra industrins produktivitet, vilket dessutom är ett stort socialt mandat i Japan. Nohara Holdings kommer att stärka sin position som en möjliggörande aktör för branschens digitalisering genom att lägga till BIMobject Japan till sitt erbjudande, inklusive BIM-konsulttjänster, mjukvaruimplementering för mängdberäkningar och en e-handelssajt med fokus på  byggmaterial, www.aunworks.jp", säger Kosuke Nohara, VD för Nohara.

För mer information, vänligen kontakta:
Louise Otto - presskontakt 
Tel: +46 40 685 29 00
Email: info@bimobject.com

Denna information är sådan information som BIMobject AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2017 kl. 18:00 CET.

Om BIMobject AB
BIMobject® är ett svenskt teknologiföretag med global närvaro som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform som genom kraftfull teknologi tillgängliggör digital produktinformation - Building Information Modelling (BIM) - som kan användas tidigt i byggprocessen för att visualisera, konkretisera och analysera. Plattformen samlar dessutom in värdefull data som möjliggör effektivisering av byggindustrin genom hela produktlivscykeln. Smartare design och konstruktion leder till bättre produktval, minskat svinn och mer effektiv logistik under byggprocessen. Samtidigt gynnas fastighetsförvaltningen av högre kvalitet, bättre energianvändning och lägre driftkostnader.

BIMobject är idag verksamt på ett stort antal marknader och har en global tillväxtstrategi. Bolagets erbjudande består av utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av digitala kopior av tillverkares produkter: BIM-objekt. Kunderna är tillverkare av bygg- och interiörprodukter som marknadsför dessa via BIMobject® Cloud. Användarbasen består främst av arkitekter, designers och konstruktörer som via CAD/BIM-applikationer, appar och webbtjänster får tillgång till BIMobject® Cloud. BIM-objektet integreras i en detaljerad modell av byggnaden, vilket i sin tur ökar chansen att den verkliga produkten föreskrivs för projektet.

BIMobject är listat på Nasdaq Stockholm First North och handlas under symbolen BIM.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

 bimobject.com    

About Nohara
Nohara Holdings, Inc. is an enterprise with a history of over 400 years in Japan. The company proudly presents their strength of providing innovative products and solutions in each construction field. Nohara continuously works to evolve and enhance the living environment of people in the world, extending the company's trading and manufacturing business to Asian countries such as India, China, Indonesia, Singapore, and Vietnam. Making use of their functions as a trading company and constructor to offer diverse solutions, Nohara takes an integrated approach to help boost the value of their customers' buildings.

For the building materials business, Nohara coordinates the best mix of building materials for their customer from tens of thousands of building materials from 1,000 manufacturers. The company is selling building materials through their 26 sales offices to reach out to all construction companies nationwide.

For the construction business, Nohara is licensed and registered for 18 types of construction work and the integrated set of services that ranges from design, production, sales, and construction to maintenance. The company has had business with most of the major Japanese contractors for a long time because Nohara has aspired to the requested and sustainable quality.  

With the celebration of the company's 70th anniversary this year, the new mission of Nohara is to start integrating existing values and assets to create new values for consumers of building assets through the integration and collaboration of people and community.

Om oss

På BIMobject AB hjälper vi våra kunder att bli mer framgångsrika inom marknadsföring och försäljning, genom att skapa virtuella kopior av deras produkter som BIM-objekt. Dessa BIM-objekt gör tillverkarnas produkter mer lättillgängliga och synliga i byggprocessen, som idag sker med moderna IT verktyg för design och konstruktion, sk. BIM-system (Building Information Modeling). BIM-objekten integreras i informationsmodellen genom hela processen och denna beskriver byggnaden och dess delar i detalj, därmed ökar chanserna för att bli föreskriven för de produkter som finns tillgängliga som BIM-objekt. Vi skapar BIM-objekt med hög kvalité och gör dessa enkla att ladda ner för arkitekter och föreskrivande konsulter. Vi genererar mer affärer till produkttillverkare i byggbranschen och en radikalt ny marknadsföringskanal som är effektiv och mätbar.