Online Group genomför sammanläggning av aktier 1:100

Oniva Online Group Europé AB:s ("Online Group") extra bolagsstämma den 12 februari 2013 beslutade att genomföra en sammanläggning (även kallad omvänd split) av aktier i Online Group samt bemyndigade styrelsen att besluta om avstämningsdag. Med bemyndigandet har styrelsen fastställt avstämningsdagen till den 20 juni 2013.

Sista dagen för handel i Online Group aktier NASDAQ OMX First North före sammanläggningen är den 17 juni 2013. Första dagen för handel i Online Group aktier efter sammanläggningen är den 18 juni 2013, vilket innebär att aktiekursen från och med denna dag kommer att avspegla effekten av sammanläggningen*. I samband med sammanläggningen kommer Online Group aktien att byta ISIN-kod. Från och med den 18 juni 2013 handlas aktien med en ny ISIN-kod. Den nya ISIN-koden är SE0005249570.

Sammanläggningen 1:100 innebär att 100 aktier, envar med kvotvärde 0,20 kronor, läggs samman till en aktie med kvotvärde 20,00 kronor. Genom sammanläggningen kommer antalet aktier i Online Group att minska från 668 741 200 till 6 687 412.

Till de aktieägare som har ett innehav som inte är jämnt delbart med 100, kommer Vattenormen AB samt 2013 Dream Ventures Sweden AB att vederlagsfritt tillhandahålla så många aktier (1 - 99 aktier) att aktieägarens innehav blir jämnt delbart med 100. Tillhandahållandet av aktier sker genom Euroclears försorg, utan att någon åtgärd behöver vidtas av aktieägaren.

– Sammanläggningen genomförs för att underlätta handeln i Online Group-aktien och därmed förbättra aktiens likviditet och minska dess volalitet. Sammanläggningen kräver inga direkta åtgärder från aktieägarna, säger Urban Johansson, VD och Koncernchef Online Group.

Tidsplan för sammanläggningen 2013
17 juni     Sista dagen för handel i Online Groups aktier före sammanläggningen 
18 juni     Första dagen för handel i Online Groups aktier efter sammanläggningen. Ny aktiekurs och ny ISIN-kod
20 juni     Avstämningsdag för sammanläggningen

* Första dag för handel i Online Group aktier efter sammanläggningen är den 18 juni 2013, vilket innebär att aktiekursen från och med den 18 juni 2013 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen. Detta innebär att om aktiens slutkurs den 17 juni är 0,22 SEK så blir den nya teoretiska öppningskursen den 18 juni 22 SEK.

Riktad emission om 25 aktier för att möjliggöra sammanläggning

För att möjligöra sammanläggning och få ett jämnt delbart antal aktier med 100 beslutade bolagsstämman den 26 oktober 2012 om en riktad emission till Vattenormen AB till en kurs om 0.20 SEK. Vattenormen har därför tecknat 25 aktier. Aktiekapitalet har därmed ökat med 5.00 SEK till 133 748 235 SEK och antalet aktier i bolaget har ökat till 668 741 200, före sammanläggning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Johansson, VD och koncernchef för Online Group AB 

070-416 95 00
urban.johansson@onlinegroup.com

Detta är Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Internetmarknadsföring. Online Group har ett komplett utbud av tjänster: sökmotoroptimeringsökordsannonseringsociala medierwebbpubliceringmedieplaneringaffiliatemarknadsföring, webbhotell, domännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har omkring 165 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som certified adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar