BioInvent Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2002

BIOINVENT BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI-31 DECEMBER 2002 - BioInvent utvecklar läkemedel mot åderförkalkning och HIV. Rättigheterna förvärvade från framstående forskargrupper i Sverige respektive USA. - Nya kunder. Treårigt avtal med Oxford GlycoSciences (OGS) om gemensam utveckling av antikroppsbaserade läkemedel. Bland övriga nya kunder 2002 återfinns CellControl Laboratories AG och Pharmacia Diagnostics AB. - Nya avtal om utökade samarbeten med existerande kunder. Betydande utökning av samarbetena med GlaxoSmithKline Biologicals, ImmunoGen och Igeneon. - Nettoomsättningen januari-december 2002 ökade till 87,1 miljoner kronor (58,3). - Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten januari-december 2002 uppgick till -47,1 miljoner kronor (-74,8). Likvida medel vid periodens slut: 343,6 miljoner kronor (338,7). - Resultat efter finansnetto januari-december 2002 uppgick till - 46,2 miljoner kronor (-43,5). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00960/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00960/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar