BioInvent delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

BIOINVENT DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-30 SEPTEMBER 2003 - Lovande prekliniska data för BioInvents HIV-projekt. Bolagets antikroppar mot HIV förhindrar effektivt virusspridningen mellan celler från människa. - Framgångar inom BioInvents projekt kring åderförkalkning. Antikroppar testade i prekliniska djurmodeller visar på en tydlig effekt i kärlen. - Nytt läkemedelsprojekt initierat med sikte på att utveckla antikroppsbaserad terapi mot ledsjukdomar (artros). Rättigheten till målstrukturerna har förvärvats från Cartela AB. - Organisationsförändring genomförd. Ökar bolagets fokusering på egna läkemedel. - Nettoomsättningen januari-september 2003 50,7 miljoner kronor (65,3). - Resultat efter finansnetto januari-september 2003 uppgick till -65,2 miljoner kronor (-29,8) och resultat efter finansnetto per aktie uppgick till -2,21 kronor (-1,04). - Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten januari- september 2003 uppgick till -39,4 miljoner kronor (-14,7). Likvida medel vid periodens slut: 304,6 miljoner kronor (376,0). Kontakt: Frågor med anledning av denna rapport besvaras av Svein Mathisen, VD, 046-286 85 67, mobil 0708-97 82 13 Cristina Glad, vVD, 046-286 85 51, mobil 0708-16 85 70 Rapporten finns även att tillgå på www.bioinvent.com BioInvent International AB (publ.) Org nr 556537-7263 Besöksadress: Sölvegatan 41 Postadress: 223 70 Lund Tel: 046-286 85 50 info@bioinvent.com www.bioinvent.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/16/20031016BIT01080/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/16/20031016BIT01080/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar