BioInvent har erhållit ytterligare en milstolpsbetalning från Bayer i samband med start av en fas I-studie

Lund, Sverige – 11 september, 2014 – BioInvent International AB (OMXS: BINV) meddelade idag att ytterligare en milstolpsbetalning erhållits från Bayer Pharma AG (Bayer) till följd av att den första patienten inkluderats i en klinisk fas I-studie med en andra antikropp som identifierats från BioInvents n-CoDeR®-bibliotek. Milstolpsbetalningens storlek har inte offentliggjorts. Detta är den tredje betalningen under sommaren 2014 från internationella läkemedelsbolag, kopplade till framgångar i utveckling av olika antikroppar från n-CoDeR®.

”Våra samarbetspartners inom den internationella läkemedelsindustrin driver för närvarande fler än 20 projekt där Bioinvent har möjlighet att få milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Bayers framsteg i utvecklingen av läkemedel baserade på antikroppar från n-CoDeR® är ytterligare ett bevis på den kommersiella bärkraften i vår teknologi”, säger Michael Oredsson, VD för BioInvent.


  
Bakgrundsinformation
:

Om BioInvent
BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer.

Bolagets har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Screeningverktyget F.I.R.S.T.TM och antikroppsbiblioteket n-CoDeR® är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discovery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av nya läkemedel och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer Pharma, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe Pharma, Servier och Xoma. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Oredsson                                               
VD och koncernchef                                           
046-286 85 67                                                     
0707-16 89 30
michael.oredsson@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com


Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 september 2014 kl. 08.40.


Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar