BioInvent International AB (publ) utser vice verkställande direktör

BioInvent International AB (publ) utser vice verkställande direktör Lund: I samband med fusionen mellan BioInvent International AB (publ) och dotterbolagen BioInvent Production AB och BioInvent Therapeutic AB har idag styrelsen utsett Cristina Glad (50) till vice verkställande direktör i bolaget, med tillträde från denna dag. Cristina, fil dr i biokemi och MBA, har arbetat för koncernen sedan 1987 och har bland annat varit Director of Manufacturing and Business Development 1990 - 1997 och är sedan 1997 verkställande direktör i BioInvent Production AB. -- SLUT -- För mer information BioInvent International AB Svein Mathisen VD och koncernchef Tel: 046-286 85 67 Mobil: 0708-97 82 13 E-mail: sm@bioinvent.com Bakgrundsinformation: BioInvent International AB, listat på Stockholmsbörsens O-lista, är ett innovativt forsknings- och utvecklingsföretag inom bioteknik. Företaget har spjutspetskunskap inom utveckling och produktion av nya antikroppsbaserade läkemedel. Företagets teknikplattform kommersialiseras genom ett flertal samarbetsavtal med internationella läkemedels- och bioteknikföretag. En hörnsten i BioInvents erbjudande är det patentsökta biblioteket med humana antikroppsgener, n-CoDeR(TM). Det är en samling av mer än 10 miljarder funktionella antikroppsgener som är redo att screenas mot önskvärda antigener. n-CoDeR(TM) har framgångsrikt använts för att isolera antikroppar mot ett antal antigen, inklusive peptider, proteiner och kolhydrater. Genom en cGMP-certifierad anläggning har BioInvent levererat monoklonala antikroppar och andra rekombinanta proteiner till världens ledande läkemedels- och bioteknikföretag för terapeutisk användning sedan 1988. Den cGMP-certifierade produktionsanläggningen är utformad för att uppfylla FDAs och EUs regler från tidig klinisk utveckling till kommersiell produktion. Idag bedrivs verksamhet på forskningsbyn Ideon i Lund med 125 medarbetare. Besök gärna vår hemsida www.bioinvent.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/08/20021008BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/08/20021008BIT00060/wkr0002.pdf

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar