BioInvent meddelar att den första patienten doserats i en fas I/IIa-studie med BI-1206 i kombination med rituximab vid non-Hodgkins lymfom

Lund, Sverige – 4 september 2018 – BioInvent International AB (OMXS: BINV) har inlett dosering av den första patienten i en öppen fas l/lla-studie med BI-1206 med doseskalering och konsekutiv kohort, efter att nyligen ha fått godkännande från Läkemedelsverket och FDA (U.S. Food and Drug Administration) att inleda inklusion av patienter. Studien kommer att rekrytera cirka 30 patienter till studiesites i EU och USA. Studien kommer att utvärdera BioInvents antikropp BI-1206 i kombination med rituximab i patienter med indolent non-Hodgkins B-cells-lymfom (B-cells-NHL) som återfallit i sin sjukdom eller blivit resistenta mot nuvarande behandling. Subindikationerna är mantelcellslymfom, follikulärt lymfom och marginalzonslymfom. Studien kommer att undersöka säkerhet och tolerabilitet för BI-1206 och syftar till att bestämma en rekommenderad fas ll-dos för kombination med rituximab.

Andres McAllister, Chief Medical Officer för BioInvent, säger: "Med sin unika förmåga att återställa och förbättra aktiviteten och effektiviteten av rituximab - en viktig del av nuvarande standardbehandling av NHL och en av de kliniskt bäst validerade antikropparna för cancerbehandling – har BI-1206 potential att få en viktig roll i cancerläkemedelsarsenalen, och väsentligt förbättra behandlingsresultat.”

Om BI-1206 i kombination med rituximab
BI-1206 är en monoklonal antikropp som med hög affinitet och selektivitet känner igen Fc
γRIIB (CD32B), den enda inhiberande receptorn i FcγR-familjen. CD32B överuttrycks kraftigt av ett antal NHL-tumörer och överuttryck har påvisats vara associerat med dålig prognos för svårbehandlade former av NHL, såsom mantelcellslymfom och follikulärt lymfom. Genom att blockera FcγRIIB förväntas BI-1206 återställa och förbättra aktiviteten av rituximab eller andra monoklonala anti-CD20-antikroppar. Kombinationen av de två läkemedlen bör kunna erbjuda ett nytt och intressant alternativ för patienter som lider av NHL.

Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunreglerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets kliniska program är BI-1206, för närvarande i fas I/II mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi, och TB-403, i samarbete med Oncurious, för närvarande i fas I/II mot medulloblastom. BioInvent har en lovande preklinisk portfölj baserad på nya immunmodulerande antikroppar riktade mot regulatoriska T-celler och tumörassocierade myeloidceller. Bolaget har ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och BioInvent arbetar även tillsammans med ledande akademiska institutioner, däribland University of Southampton, Cancer Research UK och Penn Medicine. BioInvent har samarbetsavtal med Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma, och genererar intäkter från tillverkning av antikroppar för tredje part för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se
www.bioinvent.se 

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Welschof, CEO Hans Herklots, LifeSci Advisors
046-286 85 50 +41 79 598 71 49
martin.welschof@bioinvent.com 
hherklots@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com
 

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som BioInvent International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2018 kl. 9.45 CET.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar