BioInvent och grupp vid Lunds universitet publicerar artikel i Nature-tidskrift som påvisar betydelsen av BioInvents integrerade teknologiplattform

Lund, Sverige – 3 september 2018 – BioInvent International AB (OMXS: BINV) meddelar idag publicering av forskningsresultat som bekräftar styrkan hos bolagets integrerade plattform för att hitta kliniskt relevanta onkologiska målstrukturer och terapeutiska antikroppar.

Artikeln av BioInvents forskare i samarbete med professor Mats Ohlins grupp vid Lunds universitet och kliniska forskare vid avdelningarna för hematologi och onkologi vid Skånes universitetssjukhus, publiceras idag i npj Precision Oncology, en ny webbtidskrift som tillhör Nature Partner Journals. Artikeln har titeln ”A platform for phenotypic discovery of therapeutic antibodies and targets applied on Chronic Lymphocytic Leukemia”, och beskriver hur användning av det fenotypbaserade verktyget F.I.R.S.T.™ möjliggör effektiv identifiering av terapeutiska kombinationer av antikroppar och målstrukturer.

Den bekräftar därmed att bolagets integrerade teknikplattform, med antikroppsbiblioteket n-CoDeR® och det unika utvecklingsverktyget F.I.R.S.T.™, är intressant för forskning om kliniskt relevanta onkologiska målstrukturer och terapeutiska antikroppar.

”Publiceringen av denna forskning i npj Precision Oncology är en viktig bekräftelse av relevansen av BioInvents strategi för läkemedelsutveckling”, säger Björn Frendéus, Chief Scientific Officer. ”Forskningsresultaten stöder användningen av vår plattform för flera olika celltyper, inklusive individuella patientceller, vilket möjliggör utveckling av individuellt anpassade antikroppsläkemedel. Vi ser också möjligheter till användning för identifiering av antikroppar som har synergieffekter med befintliga terapier, och att plattformen därmed har potential att ge upphov till antikroppar som förbättrar behandlingen av många cancertyper."

Forskningen visade att när F.I.R.S.T. användes på cancerceller från patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) upptäcktes antikroppar och associerade målstrukturer med förbättrad cytotoxicitet jämfört med standardbehandlingen som utgörs av den CD20-specifika antikroppen rituximab. Förbättrad antikroppseffekt bekräftades in vivo med användning av PDX-djurmodeller (Patient-Derived Xenograft-modeller) som bibehåller tumörens känslighet eller resistens mot rituximab. Forskningsresultaten identifierade FcγRIIB som en lovande målstruktur för antikroppar som binder direkt till KLL-celler, och detta stärker bolagets pågående kliniska utveckling av den FcγRIIB-specifika antikroppen BI-1206 vid FcγRIIB-positiva elakartade B-cells-tumörer.

Referens
Ljungars A, Mårtensson L, Mattsson J, Kovacek M, Sundberg A, Tornberg U-C, Jansson B, Persson N, Kuci Emruli V, Ek S, Jerkeman M, Hansson M, Juliusson G, Ohlin M, Frendéus B, Teige I and Mattsson M. A platform for phenotypic discovery of therapeutic antibodies and targets applied on Chronic Lymphocytic Leukemia npj Precision Oncology DOI: https://doi.org/10.1038/s41698-018-0061-2 

Om Nature Partner Journals
Nature Partner Journals är ett antal fritt tillgängliga webbtidskrifter som ingår i gruppen Nature Research-tidskrifter, och som publiceras av Springer Nature i samarbete med globala akademiska institutioner, kompetenscentra, filantropiska finansiärer och medlemsorganisationer. Nature Partner Journal tillämpar en modifierad version av Natures redaktionella standarder, som sammanför starkt redaktionellt ledarskap med ett publikationssystem av världsklass för att leverera högkvalitativ, expertgranskad originalforskning till den globala vetenskapliga världen.

Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunreglerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets kliniska program är BI-1206, för närvarande i fas I/II mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi, och TB-403, i samarbete med Oncurious, för närvarande i fas I/II mot medulloblastom. BioInvent har en lovande preklinisk portfölj baserad på nya immunmodulerande antikroppar riktade mot regulatoriska T-celler och tumörassocierade myeloidceller. Bolaget har ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och BioInvent arbetar även tillsammans med ledande akademiska institutioner, däribland University of Southampton, Cancer Research UK och Penn Medicine. BioInvent har samarbetsavtal med Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma, och genererar intäkter från tillverkning av antikroppar för tredje part för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.se

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Welschof, CEO Hans Herklots, LifeSci Advisors
046-286 85 50 +41 79 598 71 49
martin.welschof@bioinvent.com  hherklots@lifesciadvisors.com

   
BioInvent International AB (publ)

Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar