BioInvent och ThromboGenics utökar sitt samarbete med nytt anti-angiogenesprogram

Ny metod för behandling av tumör, inflammation och ögonsjukdomar

Lund och Dublin, Irland - 17 december 2004 - BioInvent International AB (BINV) och ThromboGenics Ltd offentliggjorde idag en utökning av sitt långsiktiga samarbetsavtal som inleddes i september i år. Samarbetet utökas med en gemensam utveckling av en ny klass av angiogeneshämmare, som för närvarande utvecklas av ThromboGenics och som baseras på hämning av placentar tillväxtfaktor (PlGF). Antikroppsbaserad hämning av PlGF (eller anti-PlGF) har visat stor potential i prekliniska studier för behandling av tumörer och andra tillstånd såsom proliferativa retinopatier, åldersrelaterad makulär degeneration (AMD), inflammation och sammanväxningar av bukhinnan, genom dess unika möjlighet att hämma nybildning av blodkärl (så kallad anti-angiogenes). Samarbetet kring utvecklingen av anti-PlGF bygger vidare på de båda företagens specialkompetenser, genom en kombination av BioInvents know-how kring utveckling av angiogeneshämmare och antikroppar och ThromboGenics expertis inom forskning och klinisk utveckling av läkemedel för behandling av vaskulära sjukdomar. Upptäckterna som ligger till grund för det gemensamma projektet täcks av patent eller patentansökningar. Den myndighetsreglerade prekliniska utvecklingen med i första hand toxikologiska studier på den valda produktkandidaten förväntas inledas nästa år. För samarbetet kring anti-PlGF gäller samma villkor avseende delning av kostnader och intäkter som är reglerade i det ursprungliga samarbetsavtalet. Med detta program utökas samarbetet som för närvarande omfattar utveckling av en anti-faktor VIII antikropp vilket utgör en ny typ av anti-koagulantiabehandling. BioInvent och ThromboGenics förväntas föra programmet fram till och med klinisk proof-of-concept innan man ingår avtal med ett läkemedelsbolag för vidare utveckling och kommersialisering. Forskning kring anti-PlGF ha skett under ledning av professor Peter Carmeliet, MD, PhD, vid Flanders Interuniversity Institute of Biotechnology (VIB) och universitetet i Leuven, Belgien. Professor Carmeliet har publicerat flera artiklar i Nature Medicine och andra medicinska facktidskrifter, vilka validerar PlGF som målprotein både för hämning eller stimulering av blodkärlsbildning. I en kommentar till samarbetet säger Svein Mathisen, VD för BioInvent: ”Anti-angiogenes är ett intressant marknadssegment med en mycket stort potential, i synnerhet inom onkologi, men även för behandling av andra kärlrelaterade sjukdomar. Vi tror att det nya programmet kommer att utveckla vår angiogeneskompetens och onkologi franchise ytterligare, samtidigt som vår samarbetsportfölj och relation med ThromboGenics stärks. Programmet tillför en ny dimension till vårt forsknings- och utvecklingsarbete.” ”Anti-PlGF är en ny metod för anti-angiogenes terapi” tillägger professor Désiré Collen, styrelseordförande och VD för ThromboGenics. ”Vår förhoppning är att i samarbete med BioInvent kunna utvärdera effektiviteten och potentialen i denna helt nya klass av läkemedel inom onkologi, inflammation och synrubbningar.” -- SLUT -- Bakgrundsinformation: Anti-PlGF uppvisar fördelar jämfört med Anti-VEGF PlGF är en homolog till VEGF (vaskulär endoteliell tillväxtfaktor) ett protein som spelar en avgörande roll i tumörangiogenes (det vill säga bildning av blodkärl i en tumör). VEGF har identifierats som ett målprotein för att förhindra tillväxt av solida tumörer och har utgjort basen för cancerläkemedlet Avastin, en anti-VEGF-antikropp som nyligen godkändes för behandling av metastaserande kolorektal cancer. Anti-VEGF-terapier utvecklas även mot ögonsjukdomar, med förväntat godkännande av Macugen, en anti-VEGF-aptamer, för behandling av AMD. Genom PlGFs unika samverkan med VEGF och dess lösliga Flt-1-receptor (den enda VEGF-receptor som PlGF binder till), kan PlGF-hämmare visa sig ha terapeutiska fördelar jämfört med VEGF-hämmare. Även om anti-VEGF-strategier har visat positiva resultat för behandling av tumörer och proliferativa retinala störningar, har förekomsten av läkemedelsintolerans och biverkningar lett till nya märkningskrav och behandlingsrutiner vid behandling av tumörer. Anti-PlGF har även visat sig ha goda effekter på andra angiogenes-relaterade tillstånd som exempelvis inflammation och ateroskleros. Prekliniska studier under senare tid har visat att hämning av Flt-receptorn (den aktiva anti-PlGF-mekanismen) begränsar blodkärlsbildning inte bara i tumörer och proliferativa retinopatier, utan även i aterosklerotisk placktillväxt och autoimmun artrit. BioInvent International AB listat på Stockholmsbörsens O-lista (BINV), utvecklar antikroppsläkemedel mot sjukdomar där det finns stora medicinska behov. Antikroppar är idag ett starkt växande segment på läkemedelsmarknaden. BioInvent fokuserar på att ta fram antikroppsläkemedel och dokumentera deras effekt i prekliniska och tidiga kliniska försök. Klinisk utveckling, marknadsföring och distribution sker i samarbete med etablerade läkemedelsbolag. I dag driver bolaget innovativa läkemedelsprojekt inom HIV-infektioner, vaskulära sjukdomar, cancer, åderförkalkning och ledsjukdomar. Basen för dessa projekt är en konkurrenskraftig teknikplattform som täcker kedjan från antikroppsbiblioteket, n-CoDeR?, för snabbt urval av humana antikroppar, till produktion i en anläggning godkänd för tillverkning av biologiska läkemedel. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners för utveckling av läkemedel. Bland sådana partners märks ALK-Abelló, Antisoma, Celltech, GlaxoSmithKline, Igeneon, ImmunoGen, Orbus och XOMA. Bolaget har idag 98 medarbetare och är verksamt på forskningsbyn Ideon i Lund. BioInvent International AB (publ) Org nr 556537-7263 Besöksadress: Sölvegatan 41 Postadress: 223 70 Lund Tel: 046-286 85 50 info@bioinvent.com www.bioinvent.com ThromboGenics Ltd är ett privatägt företag, grundat i Dublin, Irland, och inriktat på upptäckt och utveckling av biologiska läkemedel för förebyggning och behandling av hjärtattack, stroke, perifer arteriell sjukdom, ögonsjukdomar och cancer. ThromboGenics har ensamrätt till vissa läkemedel som utvecklats vid universitetet i Leuven (Belgien). ThromboGenics’ partners inkluderar BioInvent International (Sverige), Chemicon International (US), Geymonat S.p.A (Italien) och NuVue Technologies (US) Företaget har forskningslaboratoriet i Belgien genom dotterbolaget Thromb-X, N.V. och ledningsorganisationer i Irland, Belgien och USA. ThromboGenics har två program under klinisk utveckling: 1) mikroplasmin, både för behandling av näthinnesjukdom och som ett neuroprospektivt trombolytiskt medel mot stroke och perifer arteriell ocklusiv sjukdom, samt 2) stafylokinas som ett trombolytiskt medel vid akut hjärtinfarkt. ThromboGenics har även ytterligare fem program med etablerat principstöd (proof-of-principle) under preklinisk utveckling. Utöver anti-PlGF-programmet bedriver ThromboGenics aktiv utveckling av pro-PlGF som en aniogen tillväxtfaktor för behandling av ischemiska sjukdomar. ThromboGenics Ltd. 14 Bridgecourt Office Park Walkingstown Avenue Dublin 12, Irland Tel: +353 (1) 409 7757 www.thrombogenics.com För mer information BioInvent International AB Svein Mathisen VD och koncernchef Tel: 046-286 85 67 Mobil: 0708-97 82 13 E-mail: svein.mathisen@bioinvent.com Cristina Glad Vice VD Tel: 046-286 8551 Mobil: 0708-16 85 70 E-mail: cristina.glad@bioinvent.com ThromboGenics Ltd Stuart Laermer Chief Business Officer Tel: +1 (212) 201-0920 E-mail: stuart.laermer@thrombogenics.com Juridisk friskrivning Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar