BioInvent och Transgene presenterar data om BT-001, ett onkolytiskt virus som uttrycker en anti-CTLA4-antikropp, på kommande konferenser

 • Onkolytisk virusdesign och prekliniska data presenteras på ESMO TAT, IO Summit Europe, Keystone Symposium och AACR 2020
 • Omfattande datapaket stödjer den inlämnade ansökan om en first-in-human-prövning med BT-001.

Lund, Sverige och Strasbourg, Frankrike – 3 mars 2020 – BioInvent International AB (publ) (“BioInvent”) (OMXS: BINV), ett bioteknikföretag inriktat på forskning om och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerimmunterapi, och Transgene (Euronext Paris: TNG), ett bioteknikföretag som designar och utvecklar virusbaserade immunterapeutiska medel för behandling av cancer, meddelar idag att de kommer att presentera prekliniska data för BT-001 på flera kommande vetenskapliga konferenser under mars och april 2020.

Transgene och BioInvent har lämnat in den första ansökan om klinisk prövning av BT-001, och en first-in-human-prövning väntas starta före slutet av 2020 i Europa och USA.

BT-001 är ett multifunktionellt onkolytiskt virus som utvecklas i ett samarbete mellan Transgene och BioInvent. Det är baserat på Transgenes Invir.IO®-plattform och patentskyddade VVcopTK-RR-onkolytiska virus med stor kapacitet. BT-001 har konstruerats för att koda dels för en Treg-reducerande anti-CTLA4-antikropp som härrör från BioInvents n-CoDeR®/F.I.R.S.T™- plattformar, dels för cytokinen GM-CSF.

Både de onkolytiska och de anti-CTLA4-terapeutiska strategierna som stödjer BT-001 har visat aktivitet i människa baserat på deras förmåga att inducera en väsentlig förändring av tumörens mikromiljö och antitumorala aktivitet. Sett till det kliniska landskapent skulle BT-001 antingen kunna användas som monoterapi eller tillsammans med immunterapeutiska standardbehandlingar som exempelvis anti-PD1/anti-PD-L1-terapier. 

”I prekliniska modeller har BT-001 visat på fördelarna med sina multipla verkningsmekanismer och på potential för en avsevärt bättre tolerabilitet jämfört med de anti-PD-1/anti-CTLA4-kombinationsterapier som är tillgängliga idag”, säger BioInvents Chief Scientic Officer, Ph.D. Björn Frendéus. ”Vi tror att potentialen i att kombinera anti-CTLA4, anti-PD-1/PD-L1 och onkolytisk immunterapi skulle kunna förändra behandlingen av ett flertal solida tumörer, och vi ser fram emot att studera BT-001 i denna first-in-human-prövning, med planerad start före årets slut.”

”Med BT-001 avser vi kombinera Transgenes kraftfulla onkolytiska virus med lokal produktion av en hög koncentration av en anti-CTLA4-antikropp. Vi tror att BT-001 kommer att ha en förbättrad tolerabilitet tack vare sin förmåga att producera höga halter av antikroppen i tumören och mycket låga systemiska koncentrationer. Med detta nästa generations onkolytiska virus hoppas vi kunna visa att vi kan öka den antitumorala aktiviteten utan att utsätta patienter för onödiga biverkningar”, tillägger Transgenes Chief Medical Officer, MD, PhD, Dr. Maud Brandely.

De förestående presentationerna som behandlar BT-001 omfattar:

 1. Poster-presentation Immuno-Oncology (IO) Summit Europe, 9–12 mars 2020, London (Storbritannien)
  ”BT-001, an oncolytic Vaccinia virus armed with a Treg-depletion-optimized recombinant human anti- CTLA4 antibody and GM-CSF to target the tumor microenvironment” presenteras av Jean-Baptiste Marchand (Transgene).
  Datum: 11 och 12 mars 2020
  Plats: Poster Session C
   
 2. Poster-presentation på Keystone Advances in Cancer Immunotherapy Symposium, 22–26 mars 2020, Whistler (Kanada)
  ”BT-001, an oncolytic vaccinia virus armed with a Treg-depleting anti-CTLA4 antibody and GM-CSF to target the tumor microenvironment” presenteras av Monika Semmrich (BioInvent). Poster nr 3028.
  Datum: 25 mars 2020
  Plats: Poster Session 3
   
 3. Poster-presentationAmerican Association for Cancer Research (AACR) årsmöte, 24–29 april 2020, San Diego (USA)
  En poster har accepterats. Titel och sammandrag av postern kommer att finnas tillgänglig på AACR:s webbplats den 24 mars 2020.
   
 4. Muntlig presentationESMO Targeted Anticancer Therapies (TAT) Congress, 2-4 mars 2020, Paris (Frankrike)
  ”Antibody armed oncolytic viruses” (ID 42) som presenteras av Eric Quéméneur (Transgene) vid en session med rubriken “Where next with Oncolytics”.
  Datum: 3 mars 2020
  Konferensen har ställts in på grund av coronavirusutbrottet.

Om BioInvent
BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med två pågående program i klinisk fas l/ll för behandling av blodcancer respektive solida tumörsjukdomar. Två prekliniska program i solida tumörer förväntas ha gått in i kliniska studier före slutet av 2020. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.TTM identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com

 

Om Transgene 
Transgene (Euronext: TNG) är ett börsnoterat franskt bioteknikbolag som fokuserar på design och utveckling av riktade immunterapier för behandling av cancer och infektionssjukdomar. Transgenes program använder sig av viral vektorteknik med målet att indirekt eller direkt döda infekterade celler eller cancerceller. Bolagets program i klinisk fas är TG4001, ett terapeutiskt vaccin mot HPV-positiva cancerformer, TG6002, ett onkolytiskt virus för behandling av solida tumörer och TG4050, det första individualiserade terapeutiska vaccinet baserat på myvac®-plattformen.

Med sin plattform Invir.IO® drar Transgene nytta av sin expertis inom virusvektorer för att designa en ny generation av multifunktionella onkolytiska virus. Ytterligare information om Transgene finns på www.transgene.fr. Följ Transgene på Twitter: @TransgeneSA
 

För mer information, vänligen kontakta:  
BioInvent:   
Martin Welschof, vd    Hans Herklots, LifeSci Advisors 
046-286 85 50  +41 79 598 71 49  
martin.welschof@bioinvent.com    hherklots@lifesciadvisors.com 
       
Transgene:      
Lucie Larguier   Media: Citigate Dewe Rogerson 
Director Corporate Communications & IR  David Dible/Sylvie Berrebi 
+33 (0)3 88 27 91 04    + 44 (0)20 7638 9571 
investorrelations@transgene.fr   transgene@citigatedewerogerson.com 

 

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Ideongatan 1
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Disclaimer - BioInvent
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Disclaimer - Transgene
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden som är förenade med ett flertal risker och osäkerhetsfaktorer, som skulle kunna medföra att det faktiska utfallet kan komma att avvika betydligt från det som förväntas. Om någon av dessa risker skulle realiseras kan det få en väsentlig negativ inverkan på bolagets verksamhet, utsikter, finansiella situation, resultat, tillsynsmyndigheters godkännande av utvecklingsfaser samt utveckling. Bolagets förmåga att kommersialisera sina produkter är bland annat beroende av följande faktorer: positiva prekliniska data kan eventuellt inte förutsäga kliniska resultat på människor, framgångar i kliniska studier, förmågan att erhålla finansiering och/eller partnersamarbeten för tillverkning, utveckling och kommersialisering av produkter samt marknadsföringsgodkännande från tillsynsmyndigheter. För en beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att Bolagets faktiska resultat, finansiella ställning, prestationer och måluppfyllelse skiljer sig från de som nämns i dessa framtidsinriktade uttalanden, se avsnittet Riskfaktorer (”Facteurs de Risque”) i ”Document de Référence” på AMF:s webbplats (http://www.amf-france.org) eller på Transgenes webbplats (www.transgene.fr). Framtidsinriktade uttalanden gäller endast per det datum de görs och Transgene förbinder sig inte att uppdatera dessa framtidsinriktade uttalanden även om det senare framkommer ny information.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar