BioInvent presenterar Treg-eliminerande checkpoint-blockerande antikropp för tumörriktad onkoviral immunterapi vid SITC-konferens

Lund, Sweden – 2 oktober 2018 – BioInvent International AB (OMXS: BINV) meddelade att bolaget kommer att presentera två posters tillsammans med dess partner Transgene avseende en ny checkpoint-blockerande antikropp som är optimerad för Treg-eliminiering och dess målriktade onkolytiska virusvektor vid Society for Immunotherapy of Cancers (SITC) årliga möte som kommer att hållas den 7-11 november i Washington DC (USA). Den anti-CTLA-4-antikroppskodande onkolytiska virusproduktkandidaten utvecklas för tumörlokaliserad cancerimmunterapi.

Generation and characterization of a CTLA-4 antibody with improved FcγR-dependent Treg deletion for tumor microenvironment-targeted oncolytic virotherapy of cancer

  • Författare: Monika Semmrich, Jean-Baptiste Marchand, Petra Holmkvist, Linda Mårtensson, Ulla-Carin Tornberg, Laetitia Fend, Mathilda Kovacek, Ulla-Carin Tornberg, Ingrid Teige, Andres McAllister, Eric Quéméneur, Björn Frendéus.
  • Poster-nummer: P602

Antibody-armed oncolytic Vaccinia virus to block immunosuppressive pathways in the tumor microenvironment  

  • Författare: Jean-Baptiste Marchand, Monika Semmrich, Laetitia Fend, Ulla-Carin Tornberg, Nathalie Silvestre, Björn Frendéus, Eric Quéméneur
  • Poster-nummer: P615

Postrarna kommer att visas fredag och lördag, 9-10 november i postersalen (sal E).

Björn Frendéus, BioInvents Chief Scientific Officer, sa: “Vi är glada att kunna presentera en potentiellt säker och mer effektiv strategi för att kombinera anti-CTLA-4- och anti-PD-1/PDL1- checkpointinhibering vid onkolytisk viroterapi. Genom att bygga vidare på den omfattande kliniska valideringen av checkpoint-blockerare, har onkoviral tumörlokaliserad administration av vår monoklonala antikropp som är optimerad för Treg-eliminering potential att förbättra det terapeutiska fönstret för CLTA-4-riktad checkpoint-intervention, vilket möjliggör en bättre tolererad och effektivare kombinationsterapi med godkända antikroppar riktade mot PD-1/PD-L1-axeln.”

Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets ledande program BI-1206 är för närvarande i fas 1/2 mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. BioInvents prekliniska portfölj är fokuserad mot viktiga immunsuppressiva celler och signalvägar i tumörmikromiljön, vilka inkluderar regulatoriska T-celler, tumörassocierade myeloidceller och mekanismer för resistens mot antikroppsläkemedel. Bolaget har ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och samarbeten med Transgene, Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma. BioInvent genererar intäkter på kort sikt från sin helt integrerade anläggning för produktion av antikroppar för tredje part för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.se
 

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Welschof, CEO Hans Herklots, LifeSci Advisors
046-286 85 50 +41 79 598 71 49
martin.welschof@bioinvent.com
hherklots@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com
 

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar