BioInvent sampublicerar artikel i Cancer Cell om verkningsmekanismen för anti-CTLA-4-antikroppar

Lund, Sverige – 22 Mars 2018 – BioInvent International AB (OMXS: BINV)

I nästa nummer av Cancer Cell, och online idag, publicerar forskare från University College i London translationella data som visar att aktiviteten hos kliniskt validerade anti-CTLA-4-antikroppar åtminstone delvis är beroende av utarmning av tumörinfiltrerande regulatoriska T-celler. Forskningsgruppen, som leds av BioInvents samarbetspartner professor Sergio Quezada, visar dessutom att intratumoral utarmning av regulatoriska T-celler var beroende av samverkan mellan humana IgG-antikroppar och Fc-gamma-receptorer. Förbättrad antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet, antigen genom Fc-optimering eller genom närvaro av Fc-gamma-receptorvarianter med hög bindningsaffinitet, förbättrar behandlingsresultaten, men endast för starkt immunogena tumörer.

Resultaten som presenteras i denna artikel stödjer uppfattningen att modulering av Fc-gamma-receptorbindning kan utgöra en attraktiv strategi för att förbättra CTLA-4-antikroppars aktivitet, och potentiellt också aktiviteten hos antikroppar riktade mot andra målstrukturer med högt relativt uttryck på regulatoriska T-celler.

BioInvents forskare har bidragit till denna artikel genom att bistå i bestämningen av uttryck och funktion hos antikroppars interaktioner med Fc-gamma-receptorer på tumörinfiltrerande immunceller.

Referens
Vargas FA, Furness AJS, Litchfield K, Joshi K, Rosenthal R, Ghorani E, Solomon I, Lesko MH, Ruef N, Roddie C, Henry JY, Spain L, Aissa AB, Georgiou A, Wong YNS, Smith M, Strauss D, Hayes A, Nicol D, O’Brien T, Mårtensson L, Ljungars A, Teige I, Frendéus B, TRACERx Melanoma, TRACERx Renal and TRACERx Lung consortia, Pule M, Marafioti T, Gore M, Larkin J, Turajlic S, Swanton C, Peggs KS, Quezada SA. Fc Effector Function Contributes to the Activity of Human Anti-CTLA-4 Antibodies Cancer Cell DOI: https://doi.org/10.1016/j.ccell.2018.02.010
  

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunreglerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets kliniska program är BI-1206, för närvarande i fas I/II mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi, och TB-403, i samarbete med Oncurious, för närvarande i fas I/II mot medulloblastom. BioInvent har en spännande preklinisk portfölj baserad på nya immunmodulerande antikroppar riktade mot regulatoriska T-celler (T-reg) och tumörassocierade myeloidceller. I december 2016 undertecknade bolaget ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc. BioInvent arbetar även tillsammans med ledande akademiska institutioner, däribland University of Southampton, Cancer Research UK och Penn Medicine. BioInvent genererar intäkter från globala samarbetsavtal, med bland annat Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma, samt från den egna anläggningen för produktion av antikroppar för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.com
    

För mer information, vänligen kontakta:
Björn Frendéus
T.f. VD och Chief Scientific Officer
046-286 25 45
0708-11 25 45

bjorn.frendeus@bioinvent.com
 

BioInvent International AB (publ) 
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50

info@bioinvent.com
 
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar