BioInvents fas I/IIa-studie i solida tumörer ska genomföras med BI-1206 i kombination med pembrolizumab (Keytruda)

Lund, Sverige – 21 augusti 2019 – BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) ett företag inriktat på forskning om och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling, meddelade i dag att den tidigare kommunicerade fas I/IIa-studien i solida tumörer ska genomföras med BI-1206, en av BioInvents anti-FcγRllB-antikroppar, i kombination med pembrolizumab (Keytruda), en ledande anti-PD1-antikropp. BioInvent erhöll IND-godkännande för studien från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA i juli 2019.

BioInvents vd Martin Welschof kommenterar: ”BioInvent tar nu ett stort kliv framåt genom att utöka den kliniska utvecklingen av BI-1206 till solida tumörer i kombination med pembrolizumab, ett av de mest effektiva och framgångsrika immunonkologiska läkemedlen. Programmet bygger på BioInvents prekliniska data som visar att BI-1206 kan påverka en viktig mekanism för resistens mot PD1-inhibering, vilket gör det möjligt att stärka anti-tumörimmunsvaret hos patienter med solida tumörer. Vi bedömer att FcγRIIb-inhibering kommer att bli en nyckelkomponent vid behandling av solida tumörer och blodcancer.”

Den kliniska fas I/IIa-studien ska utvärdera läkemedelskombinationen hos patienter med långt framskridna solida tumörer som tidigare behandlats med anti-PD1-antikroppar eller anti-PD-L1-antikroppar. Det är en öppen multicenterstudie med konsekutiv kohort för fastställande av dos.

För närvarande utvärderas BI-1206 för behandling av non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi.

    
Om BioInvent
BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med två pågående program i klinisk fas l/ll för behandling av blodcancer respektive solida tumörsjukdomar. Tre prekliniska program i solida tumörer förväntas ha gått in i kliniska studier före slutet av 2020. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.TTM identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Welschof, vd Hans Herklots, LifeSci Advisors
046-286 85 50 +41 79 598 71 49
martin.welschof@bioinvent.com                  hherklots@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med fyra program i klinisk utveckling. Bolagets validerade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap. Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar