BioInvents nya verkställande direktör, Martin Welschof, tillträder den 1 september

Lund, Sverige – 31 augusti 2018 – BioInvent International AB (OMXS: BINV) meddelar i dag att Martin Welschof officiellt tillträder som verkställande direktör den 1 september. Björn Frendéus, som har varit BioInvents tillförordnade verkställande direktör sedan den 1 januari 2018, återgår då på heltid till sin roll som Chief Scientific Officer. Bolaget tillkännagav rekryteringen av dr Welschof den 12 april 2018.

Martin Welschof kommenterar: ”Jag har under de senaste månaderna lärt känna bolaget ganska väl utan att vara direkt inkopplad i verksamheten, och jag har imponerats av hela organisationens engagemang och kompetens. Jag ser verkligen fram emot att få ägna mig åt detta uppdrag på heltid, och att i samarbete med företagsledningen och alla övriga kollegor finslipa bolagets strategi, bygga ut dess utvecklingspipeline och tillvarata hela potentialen hos BioInvents kraftfulla antikroppsbaserade plattform.”

Styrelseordförande Leonard Kruimer kommenterar: ”Styrelsen ser fram emot att arbeta med Martin och företagsledningen för att accelerera BioInvents fokus på immunonkologi.”
   
   
Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunreglerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets kliniska program är BI-1206, för närvarande i fas I/II mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi, och TB-403, i samarbete med Oncurious, för närvarande i fas I/II mot medulloblastom. BioInvent har en lovande preklinisk portfölj baserad på nya immunmodulerande antikroppar riktade mot regulatoriska T-celler och tumörassocierade myeloidceller. Bolaget har ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och BioInvent arbetar även tillsammans med ledande akademiska institutioner, däribland University of Southampton, Cancer Research UK och Penn Medicine. BioInvent har samarbetsavtal med Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma, och genererar intäkter från tillverkning av antikroppar för tredje part för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.se 

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Welschof, CEO Hans Herklots, LifeSci Advisors 
046-286 85 50 +41 79 598 71 49   
martin.welschof@bioinvent.com hherklots@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263

Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.

Taggar:

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar