Redeye: Uppdaterad analys av Bioinvent

Bioinvent har inte rosat marknaden på länge och svagheten i aktien förstärktes under hösten 2017 efter besked om sorti för förra vd:n. I avsaknad av en permanent vd har förtroendet gått ned och aktien har hamnat långt under radarn hos de flesta investerare.

Tiden talar dock till fördel för att en permanent lösning på vd-frågan närmar sig. Därtill finns ett relativt digert batteri av händelser närmaste tiden som borde tala för återuppväckande av intresse för aktien. Läs mer och ladda ned analysen av Klas Palin: https://goo.gl/7TawkP

Bli medlem hos Redeye för att få tillgång till de senaste analyserna och uppdateringarna.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera