Resistentia Pharmaceuticals AB säger upp avtal med BioInvent rörande processutveckling och produktion av allergivaccin

Resistentia Pharmaceuticals AB säger upp avtal med BioInvent rörande processutveckling och produktion av allergivaccin BioInvent International AB meddelar att dess dotterbolag BioInvent Production AB har mottagit en uppsägning från Resistentia Pharmaceuticals AB av ett samarbetsavtal rörande processutveckling och produktion av ett allergivaccin. Resistentia har meddelat att de vill återkomma med krav på återbetalning av den ersättning som BioInvent Production redan mottagit samt med ett skadeståndsanspråk utan att några belopp är specificerade. BioInvent Production bestrider att Resistentia har rätt att säga upp avtalet på angivna grunder. Vidare bestrider BioInvent Production att det föreligger förutsättningar för skadeståndsanspråk och återbetalningsskyldighet. BioInvent Production har i perioden januari till september 2001 intäktsfört 5 MSEK i anledning av samarbetet. Storleken på eventuella skadestånd är enligt avtalet beloppsmässigt begränsat till 7,8 MSEK. Samarbetsavtalet ligger vid sidan av BioInvents antikroppsteknologi. En avslutning av samarbetsavtalet bedöms därför inte ha effekter på bolagets framtida förmåga att generera intäkter. - SLUT - För mer information: Svein Mathisen Cristina Glad VD och koncernchef VD, BioInvent Production AB BioInvent International AB Telefon: 046-286 85 51 Telefon: 046-286 38 10 Mobil: 0708-16 85 70 E-mail: sm@bioinvent.com E-mail: cg@bioinvent.com Bakgrundsinformation: BioInvent International AB, som nyligen introducerades på Stockholmsbörsens O-lista, är ett innovativt forsknings- och utvecklingsföretag inom bioteknik. Företaget har spjutspetskunskap inom utveckling och produktion av nya antikroppsbaserade läkemedel. Företagets teknikplattform kommersialiseras genom ett flertal samarbetsavtal med internationella läkemedels- och bioteknikföretag. En hörnsten i BioInvents erbjudande är det patentsökta biblioteket med humana antikroppsgener, n-CoDeRtm. Det är en samling av mer än 10 miljarder funktionella antikroppsgener som är redo att screenas mot önskvärda antigener. n-CoDeRtm har framgångsrikt använts för att isolera antikroppar mot ett antal antigen, inklusive peptider, proteiner och kolhydrater. Genom en cGMP-certifierad anläggning har BioInvent levererat monoklonala antikroppar och andra rekombinanta proteiner till världens ledande läkemedels- och bioteknikföretag för terapeutisk användning sedan 1988. Den cGMP-certifierade produktionsanläggningen är utformad för att uppfylla FDAs och EUs regler från tidig klinisk utveckling till kommersiell produktion. Idag bedrivs verksamhet på forskningsbyn Ideon i Lund med 100 medarbetare. Besök gärna vår hemsida www.bioinvent.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT01080/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT01080/bit0001.pdf

Om oss

BioInvent International AB är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av cancer. Bolaget har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade läkemedel från idé till sen klinisk fas. Antikroppsbiblioteket n-CoDeR och screeningverktyget F.I.R.S.T är två patenterade verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar och disease targets under discorvery-fasen. Bredden och styrkan i denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar utvecklingen av det nya läkemedlet och ger BioInvent rätt till milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners inkluderar Bayer HealthCare, Daiichi Sankyo, Mitsubishi Tanabe och Servier. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bioinvent.com.

Prenumerera

Dokument & länkar