Genombrott för Biolight

Genombrott för Biolight® Fas III-studie visar signifikanta resultat vid behandling av gingivit En kontrollerad studie på patienter med tandköttsinflammation (gingivit) har färdigställts och visar mycket bra resultat. Graden av inflammation (gingivalindex) reducerades väsentligt hos patienter som behandlades med Biolight®, jämfört med placebobehandlade patienter. Skillnaderna mellan grupperna är statistiskt säkerställda. Professor Björn Klinge, Odontologiska Institutionen, Karolinska Institutet, har varit kliniskt ansvarig för studien. Christer Wallin, VD för Biolight International AB säger: "Studieresultatet är ett genombrott för Biolight, som bedriver kliniska studier inom ett flertal medicinska områden. Resultatet bekräftar de fynd vi tidigare gjort i pilotstudier. Vi kommer nu att analysera materialet vidare för att utvärdera den kliniska betydelsen av resultaten." En dubbel-blind, randomiserad, placebo-kontrollerad studie på patienter med gingivit har genomförts på 5 kliniker i Stockholmsregionen. I studien har 86 patienter med gingivit inkluderats. Syftet med studien var att studera effekter av behandling med Biolight® på tandköttsinflammation. Studien som nu färdigställts visar mycket bra resultat. Inflammationsgraden hos patienter behandlade med Biolight® reducerades mer, jämfört med placebobehandlade patienter. Skillnaden mellan grupperna är statistisk signifikant (p?0,035). Studien visar också att förbättringarna efter behandling med Biolight® blir större ju mer uttalad inflammationen är. Vidare analys av studieresultatet pågår och en vetenskaplig rapport kommer att presenteras under andra halvåret 2000. Gingivit leder i svåra fall till tandlossning (parodontit). Tandlossningssjukdomar är ett stort kliniskt problem. Det växande antalet äldre personer gör också att behovet av effektiva metoder mot tandlossningssjukdomar ökar. Cirka 45% av den arbetande vuxna befolkningen i USA och Europa har någon form av tandlossningssjukdom. Fler än 19 miljoner amerikaner söker varje år vård för tandlossningssjukdomar. Motsvarande beräkningar för EU ger cirka 25 miljoner patienter per år. En av de viktiga fördelarna med Biolight® är att metoden är non-invasiv och att hela käken kan behandlas vid samma tillfälle. Andra metoder är ofta begränsade till behandling av ett fåtal tänder samtidigt. Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromatiskt ljus. Därigenom vill företaget öka patienternas livskvalitet, signifikant reducera tid till läkning och minska behandlingskostnaderna. Genom systematiskt utförda kliniska prövningar bygger Biolight successivt ut den vetenskapliga basen för att förankra metoden inom sjukvården. Under de senaste åren har Biolight fokuserat på ett fåtal indikationsområden med sårläkning i centrum. För ytterligare information se Biolights hemsida www.biolight.se eller kontakta Christer Wallin, VD Biolight International AB, 08-622 52 70. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT01440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/07/20010607BIT01440/bit0001.pdf

Om oss

Biolight International AB är ett medicintekniskt företag som erbjuder sina kunder, både patienter, hälsovårdande personal samt myndigheter, olika produkter och tjänster, som bygger på företagets patenterade metod för användandet av pulserande monokromat

Dokument & länkar