• news.cision.com/
  • Biolipox/
  • Internationella finansiärer satsar 190 miljoner kronor på det svenska läkemedelsbolaget Biolipox Stockholm

Internationella finansiärer satsar 190 miljoner kronor på det svenska läkemedelsbolaget Biolipox Stockholm

Report this content

Internationella finansiärer satsar 190 miljoner kronor på det svenska läkemedelsbolaget Biolipox Stockholm Forsknings- och utvecklingsföretaget Biolipox har tack vare sin världsledande forskning inom området inflammatoriska sjukdomar, framförallt astma och smärta, hämtat in 190 miljoner kronor i riskkapital. Pengarna ska i första hand användas till att föra företagets projekt vidare till studier på människa. Utöver Apax Partners, ett av världens största riskkapitalbolag, investerar även Crédit Lyonnais Private Equity och Auriga Partners i Biolipox tillsammans med de tidigare investerarna HealthCap och Sofinnova Partners. "Det är naturligtvis av stort värde att vi har några av Europas mest välrenommerade finansiärer bakom oss, speciellt i det bistra finansieringsklimat som nu råder. Att vår forskningsportfölj är intressant framkom inte minst av det stora intresset bland andra riskkapitalfonder", säger VD Carl-Johan Dalsgaard. "Vi ser det som mycket värdefullt att kunna delta i Biolipox utveckling. Vi är mycket imponerade över de framsteg som gjorts de senaste två åren, av företagsledningens kompetens, den höga kvalitén på forskningen samt de möjligheter en marknad med ett stort otillfredsställt medicinskt behov erbjuder", berättar Laurent Ganem, Apax Partners. Den totala anti-inflammatoriska marknaden värderas till drygt 350 miljarder kronor. "Då ska man också känna till att vad gäller astmamarknaden specifikt, sannolikt hälften av världens astmatiker inte får tillräcklig behandling", tillägger Carl-Johan Dalsgaard. Biolipox grundades år 2000 av de båda professorerna Hans-Erik Claesson och Magnus Björkholm, båda från Karolinska Institutet, med hjälp av finansiering från HealthCap. Företaget baserar sin forskning och utveckling på en lång tradition av världsledande forskning inom arakidonsyraområdet. De landvinningar som ligger till grund för förståelsen av arakidonsyrans roll i inflammatoriska processer belönades med Nobelpriset 1982. Professor Bengt Samuelsson, en av nobelpristagarna, sitter i Biolipox styrelse. Biolipox affärsidé är att ta fram innovativa läkemedel som tillfredsställer medicinska behov inom inflammatoriska sjukdomar, framför allt astma och smärta. Detta sker i samarbete med forskare runt om i världen. När de framtagna substansernas effekt är bevisad kommer licensavtal att göras upp med de stora läkemedelsbolagen om produktens vidare utveckling, marknadsföring och försäljning. För mer information: Carl-Johan Dalsgaard, VD; mobil: 070 975 98 63 Biolipox AB är ett forskningsdrivet läkemedelsföretag med mål att skapa nya, effektiva och kostnadseffektiva produkter för behandling av luftvägs- och andra inflammatoriska sjukdomar. Biolipox vetenskapliga plattform utgörs av världsledande forskning inom arakidonsyrametabolism på Karolinska Institutet, samt utveckling av kväveoxid (NO)-frisättande läkemedel. Företaget har en bred portfölj av potentiella storsäljare inom området luftvägssjukdomar, samt unika målmolekyler för helt nya klasser av anti-inflammatoriska och smärtstillande läkemedel. Biolipox AB, Box 6280 , SE-102 34 Stockholm, Sweden. Tel: +46-8-545 28 140, Fax: +46-8-545 28 141, E-mail: carl-johan.dalsgaard@ofco.se http://www.biolipox.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/15/20040511BIT20950/wkr0006.pdf

Dokument & länkar