BioPhausia - flera länder godkänner RescueFlow®

BioPhausia - flera länder godkänner RescueFlow® Efter avslutad procedur för ömsesidigt godkännande i Europa blev det den 28 november klart att RescueFlow® kommer att godkännas för marknadsföring och försäljning i Italien, Spanien, Portugal, Luxemburg samt på Island. Företaget följer den plan för registreringar som sedan tidigare fastställts. Dessa godkännanden innebär att bolaget kan fullfölja sin utvärdering av lämpliga distributörer i de olika länderna. "I och med detta befäster vi vår ledande ställning inom området Small Volume Resuscitation", säger Helena Jansson, marknadschef. Uppsala den 29 november, 2001 För ytterligare information kontakta: Claes Thulin, VD tel. 018 - 34 99 00 Ulf Holmström, Styrelsens ordförande tel. 070-763 85 49 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00030/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00030/bit0003.pdf

Om oss

BioPhausias affärsidé är att utveckla och marknadsföra läkemedel inom två terapiområden, kirurgi/intensivvård och avancerad sårvård.

Dokument & länkar